Pressreleaser Visas på startsidan

Från vårisar till sommarbadande

Svenska Livräddningssällskapets preliminära sammanställning av omkomna vid drunkningsolyckor under april 2023 Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära [...]

Pressreleaser

Oroande tendens, fler som omkommer i badanläggningar. Hur stänger vi glappet för att minska antalet drunkningar?

Preliminär sammanställning av omkomna vid drunkningsolyckor under mars 2023 Svenska Livräddningssällskapets preliminära sammanställning över omkomna [...]

Pressreleaser

Var säker med din skoter på vårisen!

Många sjöar ligger fortfarande med is och lockar till fina skoterfärder i påsk. Ofta erbjuder [...]

Pressreleaser

Issäkerhetsrådet informerar: Extra stor försiktighet krävs på detta års sista vårisar.

Stor försiktighet krävs alltid på vårisarna. I norr är isarna fortfarande stabila men i Mellansverige [...]

Pressreleaser

Svenska Livräddningssällskapet uppmanar om extra försiktighet på svårbedömda isar.

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna vid drunkningsolyckor visar att 1 person mist livet [...]

Pressreleaser

Issäkerhetsrådet uppmanar till stor försiktighet om isarna ska beträdas

Blida, blåst och blöta gör isarna osäkra. De fina isarna som frös till i Mellansverige [...]

Pressreleaser

Den positiva trenden håller i sig!

Svenska Livräddningssällskapets preliminära sammanställning över omkomna vid drunkningsolyckor visar att 1 person mist livet under [...]

Pressreleaser

Svenska Livräddningssällskapet ser med oro på resultatet av Skolverkets rapport om vikande simkunnighet bland landets sjätteklassare.

Svenska Livräddningssällskapet har allt sedan organisationen grundades främjat arbetet med att stärka simkunnigheten för landets [...]

Pressreleaser

Tendensen att antalet omkomna i drunkningsolyckor är färre än normalt håller i sig även för oktober.

Svenska Livräddningssällskapets preliminära sammanställning över personer som mist livet vid drunkningsolyckor visar att 2 personer [...]

Pressreleaser

Fler bevakade stränder under sommaren 2022

I Sverige har vi cirka 2 700 friluftsbad. Under sommaren 2022 var totalt tjugosju stränder [...]

Pressreleaser

Rekord få personer omkomna i drunkningsolyckor till och med sista september 2022.

Svenska Livräddningssällskapets preliminära sammanställning över personer som mist livet vid drunkningsolyckor visar att 2 personer omkommit under [...]

Pressreleaser

Vattensäkerhet webbinarium 4 maj

VATTENSÄKERHET 2022 är en nationell konferens där Svenska Livräddningssällskapet tillsammans med övriga berörda myndigheter och [...]

Pressreleaser

Borås Stad utsedd som “En vattensäker kommun”.

Svenska Livräddningssällskapet har sedan flera år arbetat med konceptet ”En Vattensäker kommun”. Andemeningen med certifieringen [...]