Issäkerhetsrådet informerar: Extra stor försiktighet krävs på detta års sista vårisar.

Stor försiktighet krävs alltid på vårisarna.

I norr är isarna fortfarande stabila men i Mellansverige finns det anledning att vara försiktig på vårisarna. Ett flertal allvarliga drunkningshändelser har rapporterats under de senaste dagarna.

”Hög sol och många plusgrader tär på isen trots flera minusgrader på nätterna. I år är det extra besvärligt. Isläggningen under vintern har påverkats av det extremt varierande vädret där snö, tö, regn, kyla och hårda vindar avlöst varandra under stora delar av vintersäsongen. Isarnas tjocklek och kvalitet är mycket varierande vilket gör bärkraften mycket svårtolkad. Årets myckna nederbörd har skapt stora flöden i flertalet vattendrag som kräver extra uppmärksamhet. SMHI menar att Sverige blir varmare, det regnar mer men antal dagar med snö blir färre.

”Att vistas på isarna så här års i det fina vädret kan vara härligt men det är även så här års som tyvärr brukar innebära en ökad risk för allvarliga olyckor, inte sällan i samband med isfiske. När isen försämras och mjuknar på våren blir det snabbt mycket farligt då det kan vara omöjligt att ta sig upp om man går igenom,” menar Jan Insulander, projektledare på Issäkerhetsrådet.

Is på våren
På våren påverkas isen kraftigt av värme och sol. Solen kan påverka isen på djupet utan att det syns på ytan vilket gör vårisarna förrädiska. Efter en kall natt kan isen upplevas som mycket stark, men isen kan snabbt tappa styrka under dagen när solen och temperaturen stiger. Det gäller att lämna isen i tid. Försämringen kan gå snabbt, ibland på så lite som 15 – 20 minuter. Ofta försvagas isen först på grunt vatten närmast land, vilket kan göra det svårt att ta sig tillbaka till land. Det är viktigt att säkerställa att det finns säker is tillbaka till land, helst till en skuggad strand.

Några enkla regler för ökad säkerhet:

 • Kolla med närboende som ofta har bättre lokalkännedom.
 • Undersök isens hållfasthet innan du går ut på den och vid förflyttningar. (använd ispik eller provborra).
 • Var aldrig ensam på isen.
 • Använd säkerhetsutrustning som isdubbar (bärs runt halsen) och lättåtkomlig säkerhetslina.
 • Någon form av flythjälp kan vara avgörande för att rädda liv.
 • Undvik strömsatta områden som in-/ utlopp och sund.
 • Undvik att köra skoter på okänd is.
 • Gå iland direkt om isen börjar bli mjuk.
 • Om man går igenom, vänd dig om och ta dig upp från det håll du färdades.
 • Avstå is-vistelsen om det finns minsta anledning att tro att isen kan vara farlig.
 • Larma 112 vid livsfara.

För mer information kontakta:

Jan Insulander

Projektledare

Issäkerhetsrådet

070-594 15 96