Vad behöver du hjälp med?

loader-icon

Välj alternativ för simning & livräddning:

loader-icon

Välj alternativ för simskola

loader-icon

Svenska Livräddningssällskapet arrangerar simskola runt om i landet, för att anmäla ditt barn till simskola ta kontakt med närmaste regionförbund eller lokalförening. Du hittar de på kartan nedan.

Om vi inte kan erbjuda simskola där du bor rekommenderar vi dig att ta kontakt med din lokala simhall eller simklubb.

Svenska Livräddningssällskapet arrangerar simskola runt om i landet, ta kontakt med det regionförbund eller lokalförening du anmält barnet till för att få information om tider, plats eller göra en avanmälan.

Du hittar kontaktuppgifter här

 

Simskola utomhus är något vi förespråkar, barnen får då uppleva vår fina natur och även de risker som kan uppstå när de befinner sig utomhus.

Vattnet är lite kallare, mörkare och det kan finns växter och fiskar under vattnet. Det är bra att få uppleva detta eftersom det är utomhus som de flesta olyckor uppstår. Sommarsimskolor är ofta ett minne för livet och om barnet klarar av att simma utomhus blir det tryggare i alla situationer i vattnet.

Hitta närmaste sommarsimskola på sommarsimskola.se

Svenska Livräddningssällskapet rekommenderar att börja med simundervisning i tidig ålder, sätt gärna barnet i simskola vid senast 5-6 års ålder. Det finns simskolor och vattenlek i de flesta kommuner redan från 2-3 års ålder och ju tidigare desto bättre, speciellt om du själv inte har möjlighet att gå och bada med barnen i den mån du önskar. Det finns även simskolor för vuxna. 

Jag är vuxen och vill lära mig simma, vart vänder jag mig?

Svenska Livräddningssällskapet arrangerar simskola för vuxna runt om i landet, för att anmäla dig till simskola ta kontakt med närmaste regionförbund eller lokalförening. Du hittar de på kartan nedan.

Om vi inte kan erbjuda simskola för vuxna där du bor rekommenderar vi dig att ta kontakt med din lokala simhall eller simklubb.

Svenska Livräddningssällskapet arrangerar babysim runt om i landet, för att anmäla dig och ditt barn ta kontakt med närmaste regionförbund eller lokalförening. Du hittar de som erbjuder babysim på kartan nedan.

Om vi inte kan erbjuda babysim där du bor rekommenderar vi dig att ta kontakt med din lokala simhall eller simklubb.

Barn mellan ca 3 månader och 2 år kan delta i babysim.

Det är bra att åka till simhallen innan första tillfället så att barnet får lära känna miljön i simhallen. Det är mycket för ett litet barn att ta in. Till exempel, är ljuset och akustiken är annorlunda, det luktar klor, föräldrarna är blöta och iförda badkläder, det är andra barn i simhallen och ljudnivån är ofta hög.

 

Målet med Babysim är att under lek och utan prestationskrav, stimulera barnet i sin utveckling, till att få vattenvana, säkerhet och att självständigt ta sig i vattnet, upp till vattenytan, återvända tillbaka till bassängkanten, gripa tag i och hålla sig kvar vid bassängkanten.

Det är stund som främjar kontakten med förälder/annan vuxen samt med andra barn.

Vad kul att du vill bli babysimsinstrukör, vi anordnar utbildningar runt om i landet. Anmäl dig till en utbildning här.

Vad kul att du funderar på att starta upp en sommarsimskola, du blir då en del av vårt arbete mot Noll drunkningar.

Du hitta en checklista på hur du startar upp en sommarsimskola på sommarsimskola.se

Alla som går i en Svenska Livräddningssällskapets simskola är försäkrad via en olycksfallsförsäkring vi har tecknat hos Trygg-Hansa. Deltagaren är då försäkrad mot olyckor enligt nedan.

Kollektiv olycksfallsförsäkring för deltagare i simskolan

 • Simläraren ska vara aktiv medlem och utbildad simlärare i Svenska Livräddningssällskapet. Simläraren är då själv olycksfallsförsäkrad genom vår försäkring.  Samtidigt har hon/han också ansvarsförsäkring för sin verksamhet.

Omfattning

 • Nödvändig och skälig ersättning för läke- tandskade- och resekostnader.
 • Ersättning för merkostnader under akut läkningstid intill 120 000 kr och för personliga tillhörigheter intill 25 000 kr.
 • Ersättning vid invaliditet beräknas vid invaliditetsgrader om minst 50 % på 800.000 kronor och beräknas vid invaliditetsgrader under 50 % på 400.000 kronor.
 •  Ersättning vid dödsfall är 50 000 kronor.
 • Ersättning vid sjukhusvård för barn upp till 18 år.

Du behöver som tidigare inte rapportera in några namnlistor till Svenska Livräddningssällskapet centralt och försäkringen kostar heller inget för barnen. Den ingår gratis för alla barn som deltar i en simskola med en simlärare som är certifierad simlärare och aktiv medlem i Svenska Livräddningssällskapet.

Om olyckan är framme:

Det är viktigt att olyckan rapporteras till Trygg Hansa snarast möjligt!

 • Ring oss på telefon 08-12010240 snarast möjligt.
 • Vi behöver få reda på namn, personnummer och medlemsnummer på ansvarig simlärare, så att vi kan ge er försäkringens avtalsnummer.
 • Ansvarig simlärare måste vara aktiv betalande medlem i Svenska Livräddningssällskapet och ha behörighet som simlärare.
 • Efter samtal med oss så ska skadan anmälas direkt till Trygg Hansas skadeavdelning på telefon 077- 11 11 500.
 • Läkarintyg samt eventuella övriga handlingar ska skickas direkt till Trygg Hansa (alltså inte till oss)

Börja tidigt! Redan vid första badstunderna hemma i badbaljan, ta lite vatten i handen och låt några droppar rinna från barnets huvudet ner över ansiktet så att barnet lär sig att få vatten i ansiktet. Det ska såklart inte skapa obehag, så börja med endast några droppar. Låt barnet plaska och stänka och gör badstunden till en rolig stund. Lämna aldrig ditt barn utan tillsyn, inte ens några sekunder.

Åk och bada regelbundet med barnet, gärna utomhus under sommaren och sedan i en simhall under vintern. Glöm inte att göra det regelbundet så att barnet inte hinner glömma bort mellan tillfällena. Lek och ha kul för att relationen till vatten ska vara en positiv upplevelse, undvik att göra era badstunder till prestationsinriktade stunder. Det är bättre att barnet kopplar era badstunder till något roligt och inte till ett tillfälle när de behöver prestera. Överlämna själva undervisningen till utbildade simlärare. Om barnet har god vattenvana gör det tiden i simskola kortare.

Svenska Livräddningssällskapet rekommenderar att börja med simundervisning i tidig ålder, sätt gärna barnet i simskola vid senast 5-6 års ålder. Det finns simskolor och vattenlek i de flesta kommuner redan från 2-3 års ålder och ju tidigare desto bättre, speciellt om du själv inte har möjlighet att gå och bada med barnen i den mån du önskar. Det finns även  simskolor för vuxna. 

Flythjälpmedel såsom puffar/flytringar kan snabbt bli en falsk trygghet, både för barnet och för föräldern. Barnet kan hoppa i vatten utan puffar i tron om att de har puffarna på sig, eller så kan de gå sönder eller glida av. Barnet kan även hamna med ansiktet under vattnet, se därför till att alltid vara inom en armlängds avstånd från barnet, även när barnet är på land. Detta gäller även vuxna som inte är simkunniga.

Barnet får också ett felaktigt flytläge i vattnet och kan utveckla egna tekniker i vattnet som kan vara svåra att träna bort när det är dags att lära sig simma, om barnet har puffar för länge.

 

Att kunna ta sig fram i vattnet behöver inte vara samma sak som att kunna simma. Bröstsim, crawl, ryggsim eller fjärilsim är de fyra simsätten. Vi förespråkar att en person ska kunna ta sig fram med en bra simteknik för att vara trygg i vattnet och på så sätt kunna rädda sig själv eller andra i en nödsituation.

Svenska Livräddningssällskapet förespråkar att allmänheten främst lär sig simma bröstsim och liksidigt ryggsim, då det är det är simsätt som används vid livräddning.

I vissa länder lär de främst ut crawl, men skillnaden mellan de länderna och Sverige är att vi har kallt och mörkt vatten året om. De här aspekterna gör att det är svårt att navigera sig när du simmar crawl, där ansikten är nere i vattnet. Det gör också att du blir nerkyld vilket kan leda till hypotermi eller att du blir desorienterad. När du simmar bröstsim har du även större möjlighet att vila då ansiktet är ovanför vattnet. Därför förespråkar Svenska Livräddningssällskapet bröstsim och liksidigt ryggsim.

Simkunnig anses enligt den nordiska simkunnighets definitionen den vara som kan falla i vattnet, få huvudet under och efter att åter tagit sig upp till ytan, kunna simma 200 meter på djupt vatten, varav 50 meter ryggsim.

 

Välj alternativ för skola:

loader-icon

Skolan ska enligt läroplanen, ta ansvar för att kontrollera elevernas simkunnighet. För de som inte klarar de uppsatta målen ska kommunen eller skolan, på lämpligast sätt, arrangera eller anvisa till utbildning i simning.

Skolan har ansvar för eleverna under skoltid, vi har rekommendationer på antalet elever per pedagog. Ladda ner dem och läs mer här. 

Som ett stöd har Svenska Livräddningssällskapet tagit fram två informationsblad ”Bad i pedagogisk verksamhet” och ”Simundervisning i pedagogisk verksamhet”Ladda ner dem och läs mer här.

Har ni något material som jag som lärare kan använda i min undervisning?

Barnens Livräddningsskola är ett material som ger barn rätt attityd och grundläggande kunskaper i hur de tryggt kan uppträda vid vatten och isar. Materialet finns som digital kurs och som arbetshäfte och är ett pedagogiskt material om bad-, båt-, is-, och vädervett som kan bidra till att aktivera eleverna.

Materialet är framtaget för att passa eleverna i klass 1-3 men kan också användas i fritidsverksamheten eller förberedelseklasser. Barnens Livräddningsskola följer målen i grundskolans läroplan som säger att: För att få godkänt betyg i slutet av årskurs 6 ska eleven kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Dessutom ska eleven kunna Badvett och säkerhet vid vatten vintertid samt kunna hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

Klicka här för att komma till Barnens livräddningsskola

Hur ska jag som lärare tolka Lgr22?

Svenska Livräddningssällskapet har tillsammans med Svenska HLR-rådet gjort en tolkning av Lgr22.

I det dokumentet förtydligar Svenska Livräddningssällskapet och Svenska HLR-rådet det centrala innehållet för vattenvana, simning, samt första hjälpen och hjärt-lungräddning (HLR), för ämnet idrott och hälsa i grundskolans Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet - Lgr22. Där förtydligas även kunskapskraven för simning för att eleven ska få godkänt betyg i ämnet.

Hitta tolkningen och annat här. 

Gillar du vatten och vill lära ut kunskap som räddar liv? Då kan en simlärarutbildning vara något för dig. Svenska Livräddningssällskapets simlärarutbildning ger dig kunskaper om hur du lär barn och vuxna att simma på ett tryggt och säkert sätt. Du får också lära dig hur du själv kan anordna en sommarsimskola. Men du kan också arbeta i en simhall. Som simlärare lär du ut kunskaper som räddar liv och du är med och bidrar till att minska antalet drunkningsolyckor.

Det unika med Svenska Livräddningssällskapets simlärarutbildning är att du inte bara får kunskaper i hur du lär andra att simma utan du får även kunskaper i livräddning och vattensäkerhet i simskolan.

Läs mer och anmäl dig här.

Svenska Livräddningssällskapet rekommenderar max 8 deltagare på en simlärare och är det två simlärare rekommenderar vi max 12 deltagare.

Svenska Livräddningssällskapet rekommenderar att alla som arbetar som simlärare bör vara utbildade och regelbundet träna på livräddning, första hjälpen och HLR.

I Svenska Livräddningssällskapets simlärarutbildning får simläraren inte bara lära sig pedagogiskt lärande och planera en simskola utan även att förebygga olyckor och träna på hur de bör agera som olyckan är framme.

Om du vill lära föräldrar och deras bebisar hur de på ett tryggt, säkert och glädjefyllt sätt kan vistas i vatten, då ska du utbildad dig till Babysimsinstruktör. Under utbildningen får du kunskaper i vad barn behöver för att bli vattenvana på ett tryggt och glädjefullt sätt men också kunskaper i Första hjälpen till barn/Barn-HLR och mycket mer.
I Svenska Livräddningssällskapets babysiminstruktörsutbildning lägger vi stort fokus på att lära ut en babysimsteknik som är naturlig för barnet. På så vis kan vi skapa både trygghet, säkerhet och glädje för både barn och föräldrar när de vistas i vatten.

Läs mer och anmäl dig här.

Det är upp till arbetsgivaren. Utbildningarna ser olika ut i olika länder, du behöver därför gå vår utbildning hos oss för att få ett diplom från oss.

Det är upp till arbetsgivaren och land. Utbildningarna ser olika ut i olika länder, du bör därför ta kontakt med arbetsgivaren alternativt motsvarande livräddningsorganisation i det landet du vill jobba i.

Svenska Livräddningssällskapets märken ska inte tas med hjälp av hjälpmedel. Med hjälpmedel menar vi bland annat simglasögon, näsklämma, puffar eller andra flythjälpmedel. Anledningen till det är att i en nödsituation har vi sällan dessa redskap till vårt förfogande. Om du t.ex. ramlar ner i vattnet från en kaj har du sällan näsklämma, puffar eller simglasögon på dig. Du ska alltså klara av märkena utan några hjälpmedel.

Om olyckan när du åker båt har forskning visat att du har större chans att behålla värmen om du ligger stilla i en ihopkrupen ställning och inväntar hjälp. Därför har vi inget klädsim i simskolan, men vi uppmuntrar att bada med räddningsväst och kläder för att få känna hur det känns att ha kläder på sig i vattnet samt att få kunskap om hur en räddningsväst fungerar.

Ingen längddykning ingår i Svenska Livräddningssällskapets simskola i dag. Modern forskning visar att det kan vara farligt att träna längddykning på grund av risken för hyperventilering vilket kan leda till koldioxidöverskott/syrebrist.

Vad kul att du har en idé på ett nytt märke. Vi får in idéer med jämna mellanrum. Tyvärr är det väldigt kostsamt att ta fram nya märken, men du får gärna mejla vårt simkunnighetsråd och berätta vad du tänker dig. Då kan vi se över din idé för att se om möjligheten finns

Det är upp till arbetsgivaren. Utbildningarna ser olika ut i olika länder, du behöver därför gå vår utbildning hos oss för att få ett diplom från oss.

Det är upp till arbetsgivaren och land. Utbildningarna ser olika ut i olika länder, du bör därför ta kontakt med arbetsgivaren alternativt motsvarande livräddningsorganisation i det landet du vill jobba i.

Vad kul att du vill bli poollivräddare! Att vara livräddare handlar inte enbart om att ingripa vid dramatiska drunkningstillbud, utan lika mycket om att ta hand om sina medmänniskor. Som utbildad Poollivräddare kan du arbeta i en simhall eller vid ett utomhusbad med att bevaka och skapa en säkrare miljö för badgästerna.

Läs mer och anmäl dig här.

Vad kul att du vill bli havslivräddare! Att vara livräddare handlar inte enbart om att ingripa vid dramatiska drunkningstillbud, utan lika mycket om att ta hand om sina medmänniskor.
Utbildar du dig till Havslivräddare får du kunskaper i hur du bevakar vid öppet vatten vid sjö eller hav. Förutom att rycka in vid drunkningstillbud handlar mycket av arbetet om att ta hand om bistick, skrubbsår och borttappade barn under sommarmånaderna.

Läs mer och anmäl dig här.

Välj alternativ:

loader-icon

Hur vet jag att en strand har livräddare?

En bevakad strand är markerad med flaggor, det finns också ofta ett eller flera bevakningstorn. Flaggorna berättar om det finns livräddare på plats och om det är farligt att bada på grund av till exempel strömmar i vattnet. Livräddarna, som är klädda i rött och gult, finns på plats inte bara för att rädda personer som råkat illa ut i vattnet. Livräddarna ger också information till allmänheten, ser till att det finns livräddningsutrustning och plåstrar om småskador.

Läs mer om bevakade stränder här

Vi vill ha livräddare på våra stränder, hur går vi till väga?

Vad kul att ni vill ha livräddare på era stränder, vi kommer gärna ut till er och gör en riskanalys för att se vad som bäst passar era behov.

Fyll i information här för att bli kontaktad av ansvarig person.

*” anger obligatoriska fält

Namn*
Ja, jag samtycker till att ni hanterar mina uppgifter*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

 

Välj alternativ för Utbildning:

loader-icon

Vad kul att du vill gå en utbildning hos oss, vi utbildar bland annat simlärare, babysimsinstruktörer, pool- och havslivräddare. Läs mer om alla våra utbildningar och anmäla dig här.

Det är möjligt att nya datum för utbildningen inte blivit bestämt än, mejla utbildning@sls.a.se för mer information.

Våra utbildningar är olika långa. Aktuellt antal timmar och datum framgår under respektive utbildning. Läs mer om våra utbildningar här. 

Det får deltagaren fråga respektive utbildare. Men materialet finns enbart på svenska i dagläget.

Havslivräddare och poollivräddare är två skilda utbildningar. Det är upp till arbetsgivaren om de vill anställa poollivräddare på havslivräddarintyg.

Vad kul att du vill gå en utbildning hos oss, vi har utbildningar som riktar sig direkt till pedagoger. Läs mer om alla våra utbildningar och anmäla dig här.

På alla Svenska Livräddningssällskapets utbildningar finns det förkunskapskrav. Det kan vara ålderskrav, sim- och livräddningskrav eller praktikkrav. De förkunskapskraven är satta för att deltagaren ska klara av utbildningen och för att utbildningen ska vara en bra upplevelse för alla deltagare. Det är därför viktigt att du upplever de förkunskapskrav som är satta. Om du önskar söka dispens för att gå en utbildning kan du ansöka om det här. Observera att dispens endast godkänns vid särskilda omständigheter.

Ja, då praktiken är för en annan utbildning. Varje praktik görs inom respektive område.

Vad kul att du vill bli simlärare. Ta kontakt med din lokala simhall eller simklubb för att genomföra din praktik. Om du bor där våra regionförbund eller lokalföreningar är aktiva kan du kontakta dem.

Vi är flera på min arbetsplats som vill gå en utbildning, kan ni utbilda oss?

Är ni flera på samma arbetsplats som vill gå en utbildning? Då går det bra att beställa offerter på våra utbildningar där utbildare kommer ut till er och genomför utbildningen på plats eller hos oss. Använd formuläret nedan

Våra regionförbund och lokalföreningar genomför våra utbildningar, ta kontakt direkt med det regionförbund/lokalförening som anordnar utbildningen du anmält dig till.

Om du fått förhinder/blivit sjuk och önskar avanmäla dig behöver du ta kontakt direkt med det regionförbund/lokalförening som anordnar utbildningen du anmält dig till.

Avbokningsreglerna ser olika ut i olika regioner.

Vi kan tyvärr inte spara sådan information p.g.a. GDPR. Du kan kontakta din utbildare och se om de kan intyga att du har genomfört och blivit godkänd på utbildningen. Är du, eller blir, medlem kan vi kan då skriva ett intyg till dig.

Det är upp till arbetsgivaren. Utbildningarna ser olika ut i olika länder, du behöver därför gå vår utbildning hos oss för att få ett diplom från oss.

Det är upp till arbetsgivaren och land. Utbildningarna ser olika ut i olika länder, du bör därför ta kontakt med arbetsgivaren alternativt motsvarande livräddningsorganisation i det landet du vill jobba i.

Havslivräddare och poollivräddare är två skilda utbildningar. Det är upp till arbetsgivaren om de vill anställa poollivräddare på havslivräddarintyg.

Välj alternativ för Media & statistik:

loader-icon

Vi sammanställer drunkningsstatistiken varje månad och i januari görs en årssammanställning för föregående år. Efter månadens slut sammanställer vi statistiken och har som målsättning att släppa den inom en vecka.

Hitta drunkningsstatistiken här.

Vi redovisar de som omkommit av drunkning i Sverige samt svenska medborgare som omkommit av drunkning utomlands. Vi redovisar dock inte de som överlever eller de som drunknar genom suicid eller brott.

Statistiken bygger på data hämtad från olika källor: mediers rapportering, rapporter från våra egna lokala och regionala förbund, samt att uppgifterna kontrolleras med polis och räddningstjänst. Statistiken stäms regelbundet av mot olika officiella källor, exempelvis MSB;s IDA-databas över räddningsinsatser, socialstyrelsens dödsorsaksregister och transportstyrelsens statistik över fritidsbåtsolyckor

Vi samlar in övergripande statistik och gör regelbundet undersökningar för att ta reda på hur simkunnigheten i Sverige ser ut. Vi har tyvärr inte någon statistik på hur det ser ut i specifika kommuner eller regioner. Har du frågor om hur det ser ut i din region eller kommun ber vi dig ta kontakt med kommunen eller den lokala simhallen.

Mikael Olausson
Generalsekreterare samt sakkunnig vattensäkerhet och drunkningsprevention

08-120 102 45


Jill af Edholm
Marknad och kommunikation

08-120 102 52


Louise Brädde
Sakkunning livräddning och utbildning

08-120 102 42

Välj alternativ för webshop:

loader-icon

Märkena säljs i 1-pack, 5-pack, 20-pack och 100-pack. Vi strävar efter att alltid ha våra lager fyllda. Skulle det märket du vill ha vara slut eller bara finnas i storpack, kika in i webshopen snart igen, så borde det snart finnas i lager.

Vad kul att du har en idé på ett nytt märke. Vi får in idéer med jämna mellanrum. Tyvärr är det väldigt kostsamt att ta fram nya märken, men du får gärna mejla vårt simkunnighetsråd och berätta vad du tänker dig. Då kan vi se över din idé för att se om möjligheten finns.

Svenska Livräddningssällskapets märken ska inte tas med hjälp av hjälpmedel. Med hjälpmedel menar vi bland annat simglasögon, näsklämma, puffar eller andra flythjälpmedel. Anledningen till det är att i en nödsituation har vi sällan dessa redskap till vårt förfogande. Om du t.ex. ramlar ner i vattnet från en kaj har du sällan näsklämma, puffar eller simglasögon på dig. Du ska alltså klara av märkena utan några hjälpmedel.

Om olyckan när du åker båt har forskning visat att du har större chans att behålla värmen om du ligger stilla i en ihopkrupen ställning och inväntar hjälp. Därför har vi inget klädsim i simskolan, men vi uppmuntrar att bada med räddningsväst och kläder för att få känna hur det känns att ha kläder på sig i vattnet samt att få kunskap om hur en räddningsväst fungerar.

Ingen längddykning ingår i Svenska Livräddningssällskapets simskola i dag. Modern forskning visar att det kan vara farligt att träna längddykning på grund av risken för hyperventilering vilket kan leda till koldioxidöverskott/syrebrist.

Hur loggar jag in i webshopen?

I vår nya webshop så finns inga gamla inlogg registrerade. Får du inte en återställning av lösenord beror det på att vi inte har kontot registrerat.

Nu är det inte längre krav på inlogg för att handla på webshopen. Om du vill skapa ett konto klicka på Skapa Konto längst upp på sidan.

Som behörig utbildare har du fått ett inlogg utskickat till din mailadress. Saknar du inlogg, kontakta kundtjanst@pgm.se

Vid frågor om pågående leverans, retur, frakt, reklamation och transportskador kontakta retur@sls.a.se

Läs mer om köpvillkor här

När du handlar i Svenska livräddningssällskapets webbshop kan du välja mellan att betala med faktura, kontokredit, kortbetalning eller banköverföring via Svea Checkout. Betalningstransaktionen av själva köpet av varan eller tjänsten görs direkt av butiken.

Kommuner& företag: Svea Checkout skickar elektroniska fakturor till kommuner, detta genom att fylla i ert Peppol-ID alt GLN-nummer. Notera även att Referens kan vara ett krav hos kommuner.

Förening: Kortköp samt banköverföring godkänns.  Svea Checkout kan inte garantera att köp godkänns för föreningar.

Läs mer om köpvillkor här

Vi kan dessvärre inte ta emot gamla simborgarmärken dessvärre. Vi har endast möjlighet att ta emot returer på märken och hjälpa sommarsimskolor.

Vad kul att du har en idé på något som du tycker borde finnas i vårt utbud i webshopen. Vi får in idéer med jämna mellanrum. Tyvärr är det väldigt kostsamt att ta fram nya produkter, men du får gärna mejla oss och berätta vad du tänker dig. Då kan vi se över din idé för att se om möjligheten finns.

Vi strävar efter att alltid ha våra lager fyllda. Skulle det märket du vill ha vara slut eller bara finnas i storpack, kika in i webshopen snart igen, så borde det snart finnas i lager.

Önskar du använda Svenska Livräddningssällskapets logga behöver du kontakta oss för att vi ska godkänna det.

Är du utbildad av oss och vill skriva det i text i till exempel utskick, inlägg och uppslag till simskoledeltagare eller likande, men du kan inte använda vår logga. 

Svenska Livräddningssällskapet äger upphovsrätten till vetten. Vi ser väldigt gärna att våra vett sprids till så många som möjligt, men det också viktigt att alla vet vart reglerna kommer ifrån, så att man kan lita på dem. Därför är våra vett skyddade av upphovsrätt och får därför aldrig användas i skrift utan att Svenska Livräddningssällskapet nämns. Vid frågor om detta, kontakta oss.

Välj alternativ för kommun & företag:

loader-icon

Svenska Livräddningssällskapet har tagit fram en certifiering för kommuner. Det ska hjälpa kommunen att ta till rätt åtgärder för att deras vattendrag och fritidluftsbad ska vara säkra att vistas på för allmänheten. Det innebär också att de har en plan för att grundskolans undervisning i simning och livräddning ska utföras samt att personalen i badanläggningar är utbildade och kunniga. Läs mer om vad en kommun ska uppfylla för att bli en certifierad vattensäker kommun här.

På vår hemsida kan du se vilka kommuner som har certifieringen En vattensäker kommun. Det finns även kommuner som är i processen för att bli certifierade. Läs mer om vad en kommun ska uppfylla för att bli en certifierad vattensäker kommun här.

Vill du inte köpa en flytväst kan du låna eller hyra en flytväst billigt i en av landets flytvästdepåer. Flytvästdepåerna finns till för de gånger då det finns ett tillfälligt behov av en eller flera flytvästar t ex om du får besökare, vid sportfisketävlingar, simskolor, skolutflykter, seglarläger och andra friluftsaktiviteter.

Läs mer här

Ta kontakt med Patrik Roth, Projektledare Flytvästdepåer

Läs mer här

 

Är ni flera på samma arbetsplats som vill gå en utbildning? Då går det bra att beställa offerter på våra utbildningar där utbildare kommer ut till er och genomför utbildningen på plats eller hos oss.

Kontakta utbildning@sls.a.se för offertförfrågan.

Vill ni skicka enstaka medarbetare på utbildning, leta upp den utbildning som passar er här.

De teoretiska kompetenskraven hos en badvärd ska minst vara SLS utbildning poollivräddare, alternativt motsvarande kunskaper i L-ABCDE samt HLR, barn HLR, och dokumenterad kunskap i vattenlivräddning. De praktiska kompetenskraven ska anpassas efter anläggningens utformning. Badvärdar ska genomföra övningar för livräddande förstahjälpen-insatser minst 2 ggr/år eller i enlighet med den riskanalys som genomförts på anläggningen. Övningarna ska anpassas efter anläggningens utformning. Minimiåldern för badvärdar ska vara 18 år.

Läs mer hos konsumentverket

Ansvaret för att en tjänst är säker ligger hos den som erbjuder tjänsten. I ansvaret ingår bland annat att tillhandahålla en säker anläggning, tydlig säkerhetsinformation samt att bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete med syfte att förebygga personskador.

Konsumenter (badgäster som erlägger entréavgift) som besöker badanläggningar har att följa anvisade säkerhetsregler. Föräldrar och andra vuxna som följer med barn är skyldiga att hålla barnen under uppsikt under vistelsen i anläggningen och se till så att de får den tillsyn och hjälp de behöver med hänsyn till ålder, utveckling och övriga omständigheter.

Läs mer hos konsumentverket

Välj alternativ för medlemskap:

loader-icon

Logga in på mina sidor för att se dina fakturor, ändra dina uppgifter, se dina evenemang eller för att ladda ner kvitto för medlemskapet.

När du blir medlem kommer du till betalningen direkt, du kan välja mellan Swish, kortbetalning eller avi. Väljer du avi skickas fakturan till den mejl du uppgivit, får du inget mejl, kika i skräppost.

Du kan logga in på mina sidor för att se dina fakturor, ändra dina uppgifter, se dina evenemang eller för att ladda ner kvitto för medlemskapet.

Du kan logga in på mina sidor för att se dina fakturor, ändra dina uppgifter, se dina evenemang eller för att ladda ner kvitto för medlemskapet.

Vad kul att du vill bli medlem! Tryck här för bli medlem.

Som medlem är ni med och stöttar oss i vårt viktiga arbete att sprida vattensäkerhet för att alla ska känna trygghet och glädje i och vid vatten. Ert medlemskap bidrar också till att driva våra regionförbund, utbildningar och Nordens enda livräddarskola i Tylösand.

Och viktigast av allt – ni är med och räddar liv!

Medlemskapet är personligt, du kan därför inte anmäla andra personer via hemsidan. Ska du anmäla flera personer till en utbildning, mejla medlem@sls.a.se så hjälper vi dig.

Medlemskapet sker löpande och förnyas automatiskt efter 12 månader, förnyelsen skickas antingen direkt till mobilen eller till mailadressen som anges.

Barn (0-17år) 50kr

Ungdom (18-25år) 100kr

Vuxen (26+) 200kr

Familjemedlemskap (boende på samma adress) 350kr

Företagsmedlemskap 1000kr

Jag vill avsluta mitt medlemskap, hur gör jag?

Vad tråkigt att du vill avsluta ditt medlemskap. Mejla medlem@sls.a.se så hjälper vi dig.

Telefon rikskansliet
08 -120 102 40
 
Telefontider:
Måndagar kl. 13.00 – 15.00
Onsdagar kl. 16.00 – 18.00
Fredagar kl. 10.00 – 12.00
Avvikande telefontider kan förekomma under helgdagar 
 
Allmänna frågor  
 
Medlemsfrågor  
 
Ekonomifrågor  
 
Utbildningsfrågor
 
E-postadress för PDF-fakturor*
 
*Svenska Livräddningssällskapets fakturaadress ska anges på fakturan.
Max en faktura per e-post.
 
Fakturaadress
Svenska Livräddningssällskapet
Brovägen 5
182 76 Stocksund
 
 
 
Se fliken medarbetare för direktnummer och mejladresser. Söker du kontakt gällande lokala frågor kontakta våra regionförbund och lokalföreningar direkt.
 
Adress
 

Söker du kontakt gällande lokala frågor så som exempelvis plats i simskola kontakta
våra regionförbund och lokalföreningar direkt.

Vi arbetar på riksorganisationens kansli

Telefonnummer och mejladress till våra medarbetare på rikskansliet finner du nedan, vi är ofta ute på uppdrag och ibland kan därför svarstiden variera.

 

 

 

Mikael Olausson
Generalsekreterare samt sakkunnig vattensäkerhet och drunkningsprevention

08-120 102 45

Jill af Edholm
Marknad och kommunikation

08-120 102 52

Louise Brädde
Sakkunning livräddning och utbildning

08-120 102 42

Magnus Erstrand
Strategiska Samarbeten

08-120 102 44

Patrik Roth
Projektledare Flytvästdepåer & Sommarsimskola

08-120 102 48

Eva Berglind
Projektledare Utbildning

08-120 102 40

Camilla Hansen
Projektledare Issäkerhet och Hållbarhet

08-120 102 43

Webshop kontakt
08 -120 102 50
 
Telefontider:
Vardagar kl. 08.30 – 16.30
Lunchstängt 12:00-13:00
Avvikande telefontider kan förekomma under helgdagar 
 

Har du frågor om din faktura, kontakta Svea bank