Svenska Livräddningssällskapet har alltid haft ett nära och bra samarbete med skolorna och även varit med och påverkat hur läroplanen har utformats för att tillgodose behovet av att simundervisningen är en del av elevernas utbildningen.

Tips och råd till dig som arbetar med barn

Vi uppmuntrar att alla barn så tidigt som möjligt får möjlighet till vattenvana, helst redan i förskoleklass och besöka badanläggningen regelbundet genom hela grundskolan. Att bekanta sig med vattnet och bli ”vattenvan” är en av grunderna för att lära sig simma och att lära sig simma är en förutsättning för att självständigt kunna upptäcka andra aktiviteter i, på och vid vatten.

Som ett stöd har Svenska Livräddningssällskapet tagit fram två informationsblad ”Bad i pedagogisk verksamhet” och ”Simundervisning i pedagogisk verksamhet”.

Skolans läroplan

Efter hårt arbete lyckades Svenska Livräddningssällskapet 1994 få in simning under kapitlet Idrott och Hälsa i läroplanen. Kravet för eleverna i årskurs 5 var att då de skulle kunna simma och hantera nödsituationer vid vatten. Avsaknaden av en tydlig simkunnighetsdefinition gjorde att många skolor hade olika tolkningar på ”att kunna simma” vilket framgick tydligt av den tillsynsundersökning som skolverket, efter påtryckningar från Svenska Livräddningssällskapet, gjorde 2003/2004.

Tolkning av Lgr22

Svenska Livräddningssällskapet och Svenska HLR-rådet har tillsammans gjort en tolkning av LGR 22, Idrott och hälsa – simning, första hjälpen och hjärt-lungräddning.

Kunskapskrav i ämnet idrott och hälsa

För att få godkänt betyg i slutet av årskurs 6 ska eleven kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Dessutom ska eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider. För att få godkänt betyg i slutet av årskurs 9 ska eleven kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Dessutom ska eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap, under olika årstider.

Material att använda i skolan

Barnens Livräddningsskola är ett material som ger barn rätt attityd och grundläggande kunskaper i hur de tryggt kan uppträda vid vatten och isar. Materialet finns som digital kurs och som arbetshäfte och är ett pedagogiskt material om bad-, båt-, is-, och vädervett som kan bidra till att aktivera eleverna.

Materialet är framtaget för att passa eleverna i klass 1-3 men kan också användas i fritidsverksamheten eller förberedelseklasser. Barnens Livräddningsskola följer målen i grundskolans läroplan som säger att: För att få godkänt betyg i slutet av årskurs 6 ska eleven kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Dessutom ska eleven kunna Badvett och säkerhet vid vatten vintertid samt kunna hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

Till barnens livräddningsskola