Cirka två miljoner svenskar uppger att dom inte kan – eller är osäkra på om de kan simma 200 meter. Många har inte badat i sjö eller hav det senaste året och vill utveckla sin simförmåga.
 

Svenska Livräddningssällskapets simskola

Att kunna simma omfattar mer än bara att kunna simma en viss sträcka. Simskolan omfattar också vattensäkerhet om de risker som är förknippade med vistelse vid och i vatten och på isar. Att kunna simma är det första steget för ökad säkerhet i och vid vatten.
 
Simkunnighet är en färskvara och simmar du inte regelbundet bör du testa din simförmåga innan du ger dig ut i sjö eller hav. Ett bra sätt att göra detta på är att varje år ta simborgarmärket. Tänk också på att det är stor skillnad att simma 200 meter i inomhusbassäng och i öppet vatten.
 

Fakta:

 • Enligt den nordiska simkunnighets definitionen anses man vara simkunnig om kan falla i vattnet, få huvudet under och efter att åter tagit sig upp till ytan, kunna simma 200 meter på djupt vatten, varav 50 meter ryggsim.
 • Ca två miljoner personer i Sverige känner sig otrygga i vatten

Flera av våra regionförbund anordnar simskola för vuxna. En del har även kostnadsfri vattensäkerhetsutbildning i samarbete med MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Du kan läsa mer om den här.

Du hittar kontaktuppgifter här.

Gillar du vatten och vill lära ut kunskap som räddar liv? Då kan en simlärarutbildning vara något för dig. Svenska Livräddningssällskapets simlärarutbildning ger dig kunskaper om hur du lär barn och vuxna att simma på ett tryggt och säkert sätt. Du får också lära dig hur du själv kan anordna en sommarsimskola. Men du kan också arbeta i en simhall. Som simlärare lär du ut kunskaper som räddar liv och du är med och bidrar till att minska antalet drunkningsolyckor.

Det unika med Svenska Livräddningssällskapets simlärarutbildning är att du inte bara får kunskaper i hur du lär andra att simma utan du får även kunskaper i livräddning och vattensäkerhet i simskolan.

Läs mer

Babysim är så mycket mer än dyket som många förknippar detta med. Vi vänjer barnet vid att vara i vatten och ger barnet vattensäkerhet tidigt i livet. Ett försiktigt och naturligt tillvägagångssätt ger barnet trygghet, säkerhet och glädje i vattnet från en tidig ålder.
 

Varför babysim?

Det är aldrig för tidigt att lära sig vattensäkerhet. Det är spännande att se med vilken naturlighet babyn tar sig an vattnet och att vänja barnet vid att vara i vatten tidigt ger barnet vattensäkerhet för livet. Rörelserna i vattnet framkallar turbulens eller vattenvirvlar som ger barnet en känsla av smekning eller mjuk massage över hela kroppen. Detta bidrar till att barnet slappnar av och blir emotionellt medveten om sina kroppsdelar. Föräldern är helt uppmärksam på sitt barn, vilket ger en intensiv kontakt genom beröring. Både barn och föräldrar känner en mycket positiv tillfredställelse.
 

I simhallen

När ett barn för första gången ska babysimma är det bra om barnet och föräldern redan innan det första badtillfället har haft möjlighet att besöka bassängen och bekanta sig lite med miljön. Det finns mycket som kan te sig konstigt för ett litet barn i en simhall.
 
 • ljuset är annorlunda
 • det luktar klor
 • akustiken är annorlunda
 • föräldrarna är blöta och iförda badkläder
 • flera barn och mycket ljud
 

Fakta:

 • Barn mellan ca 3 månader och 2 år kan delta i babysim
 • Målet med Babysim är att under lek och utan prestationskrav, stimulera barnet i sin utveckling, till att få vattenvana, säkerhet och att självständigt ta sig i vattnet, upp till vattenytan, återvända tillbaka till bassängkanten, gripa tag i och hålla sig kvar vid bassängkanten.
 • Babysimmet främjar kontakten mellan barn – förälder, barn – barn och barn- annan vuxen.

Om du vill lära föräldrar och deras riktigt små barn hur de på ett tryggt, säkert och glädjefyllt sätt kan vistas i vatten, då ska du utbildad dig till Babysimskoleinstruktör. Under utbildningen får du kunskaper i vad barn behöver för att bli vattenvana men också kunskaper i Första hjälpen till barn/Barn-HLR och mycket mer.

I Svenska Livräddningssällskapets babysiminstruktörsutbildning lägger vi stort fokus på att lära ut en babysimsteknik som är naturlig för barnet. På så vis kan vi skapa både trygghet, säkerhet och glädje för både barn och föräldrar när de vistas i vatten.

Läs mer

Att kunna simma är det första steget för ökad säkerhet i och vid vatten! Men det handlar om mycket mer än att endast lära dig att simma. Vattensäkerhet är ett förhållningssätt till vatten för att du ska kunna känna frihet och glädje i livet.

Svenska Livräddningssällskapets simskola

Att kunna simma omfattar mer än bara att kunna simma en viss sträcka. Simskolan omfattar också vattensäkerhet om de risker som är förknippade med vistelse vid och i vatten och på isar. Barnet lär sig att veta hur man beter sig när man badar, åker båt och när man är på isen. Vi kallar det bad-, båt- och isvett.

Att kunna kasta ut en livboj till en nödställd kamrat och veta att man aldrig får hoppa i själv utan att ha något mellan sig och den nödställde. Detta kallar vi förlängda armen. Barnen får lära sig hur man larmar 112 och att alltid använda räddningsväst när de är på bryggan och fiskar, åker båt, o.s.v. Att vara solsmart är en viktig kunskap som barnen också får i simskolan.

Simkunnighet

Kunskap i simning ger en livslång kunskap för en ökad livskvalité, glädje och trygghet i och vid vatten. En stor del av vattensäkerheten som Svenska Livräddningssällskapet erbjuder består i att lära sig att simma. Det ger dig, men också ger det dina medmänniskor trygghet.

Vem är ansvarig för simkunnigheten?

Skolan ska, enligt läroplanens mål, ta ansvar för att kontrollera elevernas simkunnighet. För de som inte klarar de uppsatta målen ska kommunen eller skolan, på lämpligaste sätt, arrangera eller anvisa utbildning i simning.

Viktigt börja tidigt

Svenska Livräddningssällskapet vill betona vikten av en tidig simundervisning, gärna i förskoleåldern. På många platser arrangerar Svenska Livräddningssällskapet simskolor som välkomnar barn redan från två års ålder med vattenvaneövningar för tidig säkerhet och ökad trygghet.

Därför tjatar vi om bröstsim

Det kan tyckas att vi tjatar om bröstsim. Men vi tjatar även om vikten av att du överlever i vatten, och att du kan rädda dina kompisar. Att kunna vattenvana, att vara simkunnig och hantera nödsituationer i och vid vatten är några av de kunskaper som vi lär ut i simskolan. Oavsett vilket simsätt som barnet lär sig först, är det viktigt att kunskapen om hur man simmar bröstsim oerhört viktig för att överleva i nödsituationer.

 

 

Fakta:

 • Om olyckan skulle vara framme och barnet hamnar i vattnet ska det ligga stilla i ihopkrupen ställning, flyta och invänta hjälp. Därför har vi inget klädsim i simskolan, men vi talar om vikten av att använda räddningsväst.
 • Ingen längddykning ingår i simskolan i dag. Modern forskning visar att det kan vara farligt att träna längddykning.
 • Svenska Livräddningssällskapet rekommenderar max 8 elever på en simlärare och är det två simlärare rekommenderar vi max 12 barn.
 • I skolans årskurs sex ska alla barn enligt läroplanen vara simkunniga och kunna hantera nödsituationer vid vatten.
 • Simkunnig anses enligt den nordiska simkunnighets definitionen den vara som kan falla i vattnet, få huvudet under och efter att åter tagit sig upp till ytan, kunna simma 200 meter på djupt vatten, varav 50 meter ryggsim.
 • I simskola ingår märken för varje nylärd kunskap. Märkesstegen börjar med vattenvaneövningar för nybörjarna. Sedan fortsätter stegen uppåt för ökad kunskap i bröstsim, ryggsim och livräddning så att du som förälder till slut kan känna dig helt säker när ditt barn är och badar

Gillar du vatten och vill lära ut kunskap som räddar liv? Då kan en simlärarutbildning vara något för dig. Svenska Livräddningssällskapets simlärarutbildning ger dig kunskaper om hur du lär barn och vuxna att simma på ett tryggt och säkert sätt. Du får också lära dig hur du själv kan anordna en sommarsimskola. Men du kan också arbeta i en simhall. Som simlärare lär du ut kunskaper som räddar liv och du är med och bidrar till att minska antalet drunkningsolyckor.

Det unika med Svenska Livräddningssällskapets simlärarutbildning är att du inte bara får kunskaper i hur du lär andra att simma utan du får även kunskaper i livräddning och vattensäkerhet i simskolan.

Läs mer

Alla barn som går i en Svenska Livräddningssällskapets simskola är försäkrad via en olycksfallsförsäkring vi har tecknat hos Trygg-Hansa. Barnet är då försäkrad mot olyckor enligt nedan.

Kollektiv olycksfallsförsäkring för elever i simskolan

 • Simläraren ska vara medlem i Svenska Livräddningssällskapet och ha behörighet. Simläraren är då själv olycksfallsförsäkrad genom vår försäkring.  Samtidigt har hon/han också ansvarsförsäkring för sin verksamhet.

Omfattning

 • Nödvändig och skälig ersättning för läke- tandskade- och resekostnader.
 • Ersättning för merkostnader under akut läkningstid intill 120 000 kr och för personliga tillhörigheter intill 25 000 kr.
 •  Ersättning vid invaliditet beräknas vid invaliditetsgrader om minst 50 % på 800.000 kronor och beräknas vid invaliditetsgrader under 50 % på  400.000 kronor.
 •  Ersättning vid dödsfall är 50 000 kronor.
 • Ersättning vid sjukhusvård för barn upp till 18 år.

Du behöver som tidigare inte rapportera in några namnlistor till Svenska Livräddningssällskapet centralt och försäkringen kostar heller inget för barnen. Den ingår gratis för alla barn som deltar i en simskola med en simlärare som är certifierad och medlem i Svenska Livräddningssällskapet.

Om olyckan är framme:

Det är viktigt att olyckan rapporteras till Trygg Hansa snarast möjligt!

 • Ring oss på telefon 08-12010240 snarast möjligt.
 • Vi behöver få reda på namn, personnummer och medlemsnummer på ansvarig simlärare, så att vi kan ge er försäkringens avtalsnummer.
 • Ansvarig simlärare måste vara aktiv betalande medlem i Svenska Livräddningssällskapet och ha behörighet som simlärare.
 • Efter samtal med oss så ska skadan anmälas direkt till Trygg Hansas skadeavdelning på telefon 077- 11 11 500.
 • Läkarintyg samt eventuella övriga handlingar ska skickas direkt till Trygg Hansa (alltså inte till oss)
Cirka två miljoner svenskar uppger att dom inte kan – eller är osäkra på om de kan simma 200 meter. Många har inte badat i sjö eller hav det senaste året och vill utveckla sin simförmåga.
 

Svenska Livräddningssällskapets simskola

Att kunna simma omfattar mer än bara att kunna simma en viss sträcka. Simskolan omfattar också vattensäkerhet om de risker som är förknippade med vistelse vid och i vatten och på isar. Att kunna simma är det första steget för ökad säkerhet i och vid vatten.
 
Simkunnighet är en färskvara och simmar du inte regelbundet bör du testa din simförmåga innan du ger dig ut i sjö eller hav. Ett bra sätt att göra detta på är att varje år ta simborgarmärket. Tänk också på att det är stor skillnad att simma 200 meter i inomhusbassäng och i öppet vatten.
 

Fakta:

 • Enligt den nordiska simkunnighets definitionen anses man vara simkunnig om kan falla i vattnet, få huvudet under och efter att åter tagit sig upp till ytan, kunna simma 200 meter på djupt vatten, varav 50 meter ryggsim.
 • Ca två miljoner personer i Sverige känner sig otrygga i vatten

Flera av våra regionförbund anordnar simskola för vuxna. En del har även kostnadsfri vattensäkerhetsutbildning i samarbete med MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Du kan läsa mer om den här.

Du hittar kontaktuppgifter här.

Gillar du vatten och vill lära ut kunskap som räddar liv? Då kan en simlärarutbildning vara något för dig. Svenska Livräddningssällskapets simlärarutbildning ger dig kunskaper om hur du lär barn och vuxna att simma på ett tryggt och säkert sätt. Du får också lära dig hur du själv kan anordna en sommarsimskola. Men du kan också arbeta i en simhall. Som simlärare lär du ut kunskaper som räddar liv och du är med och bidrar till att minska antalet drunkningsolyckor.

Det unika med Svenska Livräddningssällskapets simlärarutbildning är att du inte bara får kunskaper i hur du lär andra att simma utan du får även kunskaper i livräddning och vattensäkerhet i simskolan.

Läs mer