Svenska Livräddningssällskapets märken ingår som en naturlig del i simskolan och är en del i den pedagogiska stegen för ökad vattensäkerhet. Att ha klarat det första märket i simskolan blir för många ett minne för livet.

Märkena är den röda tråden

I dagens simskola får alla lära sig vattenvana, simning och livräddning. Kunskapsstegen med sina märken är den röda tråden i simskolan. Den ger struktur och tydlig målbeskrivning. Svenska Livräddningssällskapets märken hjälper simläraren att kontrollera att barnen verkligen lärt sig de olika momenten ordentligt. När grunden är lagd finns också simkunnigheten och vattensäkerheten där.

Simskolans kunskapsstege leder fram till läroplanens mål för grundskolan och börjar med märket Doppingen för att så småningom efter ett antal delmål nå till Bronsbojen. Det är ett simkunnighets- och säkerhetsmärke som innehåller alla de moment som ingår i målen för skolans läroplan för årskurs 6.

Våra olika märken

Klicka på märkena för beskrivning