Välkommen till Svenska Livräddningssällskapets nya intranät.
Här hittar ni nyheter och dokument

Höstmöte 2023

Nu bjuder vi in till årets höstmöte på Bergendals konferensanläggning!Inbjudan har skickats ut till representanter i regionförbunden och lokalföreningarnas styrelser,...

Samarbete med Trygg Hansa om sommarsimskolor

Svenska Livräddningssällskapet tillsammans med Trygg Hansa arbetar med att tillhandahålla så många Sommarsimskolor runt om i Sverige som möjligt. Ett led...

Här kan ni framöver hitta rådens protokoll

Simkunnighetsrådet 2023

 

 

Livräddningsrådet 2023

 

 

Säkerhetsrådet 2023

 

 

Styrelse för riksorganisationen

Kontakt: ordforande@sls.a.se

 

Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

 

Valberedning

Sammankallande

Ledamot

Ledamot

Anders Jacobsson

Tanja Havstorm

Klaus Heinsvik

Anette Yngvesson-Hjort

Stephan Svenning

Per Martin

Thed Stjerneklev

Tomas Stålmarck

 

 

Martin Fehne

Marie-Louise Örn-Lagerqvist

Camilla Wikland

Här finner ni dokument som är relevanta för regionförbund och lokalföreningar