Om du ska livrädda någon ur vatten är det viktigt att du vet hur du ska agera. Det behöver inte vara särskilt djupt för att det ska bli farligt. En person i nöd, även ett litet barn, kan lätt dra ner dig under ytan. Därför ska du alltid ha med dig en ”förlängd arm” som till exempel en livboj, om du simmar ut.

 • Tänk alltid på din egen säkerhet innan du ingriper
 • Påkalla omgivningens uppmärksamhet genom att ropa ”HJÄLP!”
 • Larma 112!
 • Se dig om efter något som flyter (livboj) eller något annat som du kan använda som förlängd arm; lina, gren, klädesplagg eller liknande. (Du ska alltid ha ett föremål mellan dig och den nödställde som du kan släppa om du håller på att bli nerdragen)
 • TÄNK PÅ DIN EGEN SÄKERHET, är du inte simkunnig eller att rådande väderlek eller vattenförhållanden kan påverka din eller andras säkerhet (kallt vatten, kraftiga vågor, starka strömmar eller liknande): Stanna på land, markera platsen där den nödställde befinner sig eller där du senast såg personen. Fortsätt ropa på ”HJÄLP!”
 • Om du känner dig säker på att gå i vattnet: Simma till den nödställde med något som flyter (livboj, reservhjul eller liknande) och säkrar den nödställde vid ytan.
 • Bogsera mot land.
 • När du når stranden där du bottnar gör tio (10) kraftiga inblåsningar på den nödställde.
 • Dra upp den nödställde på land.
 • Placera den nödställde på fast plan mark ropa på hjälp och gör på nytt en medvetandekontroll.
 • Om ingen eller onormal andning: Påbörja hjärt- och lungräddning vid drunkning; fem (5) inblåsningar följt av 30 bröstkompressioner och två (2) inblåsningar, därefter 30 bröstkompressioner och två (2) inblåsningar.
 • Fortsätt hjärt- och lungräddning tills personen får tillbaka medvetande eller att du får assistans från räddningspersonal.
 • Stanna hos personen till dess att räddningspersonal kommer till platsen.
 • Gå aldrig ut på djupt vatten för att undsätta en person utan att ta med något flythjälpmedel.
 • Sker olyckan långt från land: Försök att ta dig ut med båt eller livräddningsflotte.
 • Sök ögonkontakt med den nödställde och försök lugna denne!
 • Be personen ta tag i livbojen eller den förlängda armen.
 • Stanna i det längsta kvar på land när du gör räddningen. Att livrädda i vatten kräver att du själv är trygg i vattnet.
 • Dra upp personen på land.
 • Se till att hålla personen varm genom en filt, handduk, jacka eller liknande. Tänk på att marken kan vara kall.
 • Stanna hos personen tills dess att räddningspersonal kommer till platsen.
 • Om personen blir medvetslös under tiden: Placera i ryggläge och kontrollera fria luftvägar.
 • Om ingen eller onormal andning: Påbörja hjärt- och lungräddning. 30 bröstkompressioner och två inblåsningar.
 • Fortsätt hjärt- och lungräddning tills personen får tillbaka medvetande eller att du får assistans från räddningspersonal.
 • Om normal andning; Placera i stabilt sidoläge, och säkra fria luftvägar. Håll personen varm och kontrollera andningen med jämna mellanrum. Stanna hos den nödställde till dess att räddningspersonal kommer till platsen.

Drunkning är en process som resulterar i livshotande syrebrist efter immersion/submersion i vätska.
Personen kan som resultat av detta avlida eller överleva med eller utan skador.

Internationellt antagen på World Drowning Conference 2002

Olyckan kan snabbt vara framme

Olyckan kan snabbt vara framme när du vistas i, på eller vid vatten. Om du ska livrädda någon ur vatten är det viktigt att du vet hur du ska agera. Lär dig hur du använder olika livräddningsredskap och hur du agerar säkert. Kom ihåg att med rätt kunskap, utrustning och sällskap kan det bli ett lyckligt slut även om olyckan är framme.

Filmerna är producerade av Josef Bränsvik Dröneriet i ett samarbete med Svenska Livräddningssällskapet och Fristad Plast AB. 

Intervju om drunkningstillbud

Filmen är ett arrangerat scenario med kallvattensimmare och utbildade livräddare. Den gestaltar ett troligt och vanligt händelseförlopp vid livräddning i vatten. Kom ihåg att med rätt kunskap, utrustning och sällskap kan det bli ett lyckligt slut även om olyckan är framme.