Svenska Livräddningssällskapet har utvecklat säkerhetskonceptet bad-, båt-, is- och vädervett för att människor ska kunna vistas nära vatten på ett säkert sätt. Konceptet är väletablerat, genomtänkt och använts av såväl myndigheter och skola som andra organisationer som arbetar med vatten.

Material att ladda ned

Här hittar du material, som kan vara användbart för dig som representant för kommun eller räddningstjänst – eller om du på annat sätt är intresserad av information om vattensäkerhet.  Upphovsrätt >>

Badvett

-berättar hur du lär dig att känna frihet och trygghet vid badplatser

Läs mer

Båtvett

-berättar hur du uppträder i en båt

Läs mer

Isvett

-berättar hur du vistas säkert på isen och vilken utrustning du ska ha

Läs mer

Vädervett

-berättar om hur du bör bete dig vid olika väder

Läs mer

För mer information kontakta oss