Drunkning är en kraftigt underskattad folkhälsoutmaning. I världen omkommer årligen minst 236 000 personer i samband med drunkning och i Europa är antalet cirka 20 000 personer. I Sverige drunknar cirka 440 personer årligen, hälften överlever med eller utan skador och hälften omkommer framför allt i samband med olyckor.

FN antog år 2021 resolutionen A/RES/75/273 som bekräftar det faktum att drunkning drabbar samtliga samhällsnivåer, i hela världen. Även WHO uppmanar nationer att mer fokuserat belysa samhällsutmaningen och arbeta för att ingen ska drabbas av drunkning. Här presenteras ett skarpt förslag för hur samtliga aktörer i Sverige kan samlas kring en gemensam inriktning för. Svenska Livräddningssällskapets har en NOLL-vision, där ingen ska drunkna och en mission att: ”alla har rätt till kunskap om vattensäkerhet”

Definitionen av att drunkna lyder som följer:

”Drunkning är en process som resulterar i livshotande syrebrist efter immersion/submersion i vätska. Personen kan som resultat av detta avlida eller överleva med eller utan skador.”

Internationellt antagen på World Drowning Conference 2002

När Svenska Livräddningssällskapet grundades 1898 omkom cirka 1100 personer årligen i Sverige, idag är antalet som omkommer cirka 220 per år varav cirka hälften omkommer i samband med olyckor. Varje månad sammanställer vi antalet omkomna i samband med drunkningsolyckor i Sverige och presenterar resultaten här på hemsidan och på MyNewsdesk. Statistiken bygger på data hämtad från flera olika källor: mediers rapportering och rapporter från våra egna lokala och regionala förbund. Rapport som presenteras varje månad är en preliminär rapport men för att säkerställa den så långt det är möjligt kontrolleras uppgifterna med polis och räddningstjänst. Statistiken stäms också regelbundet av mot olika officiella källor, exempelvis MSB:s IDA-databas över räddningsinsatser, Socialstyrelsens dödsorsaksregister och Transportstyrelsens statistik över fritidsbåtsolyckor.

Enligt definitionen kan man överleva en drunkning och 2021 presenterar Svenska Livräddningssällskapet i samverkan med Karolinska Institutet och Msb studien; ”Incidence and characteristics of drowning in Sweden during a 15-year period”, där visar vi för första antalet skadade och överlevande i samband med en drunkningshändelse i Sverige.

Claesson a,*, A. Krig b, M. Jonsson a, M. Ringh a, L. Svensson a, S. Forsberg a, A. Nord a, P. Nordberg a, M. Olausson c, A. Jacobsson c, L. Nilsson d, J. Hollenberg a a Department of Medicine, Centre for Resuscitation Science, Karolinska Institutet, Solna, Sweden b Department of Cardiology, Va¨stera°s Hospital, Va¨stera°s, Sweden c Swedish Lifesaving Society, Bromma, Sweden d Department of Health, Medicine and Caring Sciences, Linko¨ping University, Linko¨ping, Sweden

För mer information kontakta

Mikael Olausson, Generalsekreterare samt sakkunnig vattensäkerhet och drunkningsprevention

08-120 102 45

Månadsrapporter 2024

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari

Årssammanställningar 

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016 

2015 

2014 

2013 

2012 

2011