Svenska livräddningssällskapets driver projektet Vattensäkerhetsutbildningar på uppdrag av Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB. 
 

För vuxna och barn

Projektet riktar sig till riskutsatta grupper, både barn och vuxna, som kanske inte vanligtvis hade fått möjlighet att få simundervisning samt lära sig kunskap om vattensäkerhet. Enligt Svenska Livräddningssällskapets attitydundersökning 2023 kan ca 1,5 miljoner vuxna i Sverige inte simma. Utbildningarna är kostnadsfria för deltagaren.

De olika utbildningarna

Utbildningarna är kostnadsfria för deltagaren.

  • Vattensäkerhet och simundervisning för barn 5-17 år
  • Vattensäkerhet och simundervisning för vuxna

Det finns grupper för både barn och vuxna som inte är simkunniga. I vattensäkerhetsutbildningen får deltagarna praktiskt öva upp sin simförmåga, men även träna på livräddning och lära sig hur olyckor i, vid och på vatten kan undvikas. Utbildning är 10 lektioner à 40 minuter.

  • Drunkningsförebyggande vattensäkerhet för simkunniga vuxna i öppet vatten.

Utbildning är ett tillfälle om ca 2 timmar och riktar sig till simkunniga vuxna, där får deltagarna testa sin simkunnighet genom att simma 200 meter i öppet vatten tillsammans med våra utbildare, samt lära sig grundläggande vattenlivräddning och vattensäkerhet. Simkunnighet är en färskvara, när simmade du 200 meter utomhus senast?

Anmäl dig här

Projektet drivs runt om i landet av våra regionförbund och lokalföreningar. Du anmäler dig genom att kontakta ditt närmaste regionförbund eller lokalförening.

Kontaktuppgifter hittar du här

Projektet finansieras av: