Svenska Livräddningssällskapets fonder och stipendier

Svenska Livräddningssällskapet har fem fonder och stipendier som delas ut årligen. Asta och Kickas simskolefond, Claes Thorells simlärarfond och Brita Mårtenssons fond går att söka en gång per år under tidsperioden 1-31 januari och besked lämnas till alla sökande under maj månad. Stipendium inom varje fond kan endast erhållas en gång av en och samma stipendiat. Stipendierna delas ut under maj månad i samband med årsmötet. Ansökningarna behandlas av Sim- och livräddningsrådet som föreslår stipendiater till riksstyrelsen som tar beslutet.

Bertil Werners ledarstipendium utses av riksorganisationen och delas ut under maj månad i samband med årsmöte.

Leif Karlborgs livräddarstipendium som utses och delas ut till utvald deltagare på Livräddarskolan i Tylösand efter avslutad havslivräddarutbildning.

Klicka på fonderna och stipendierna nedan för att läsa mer och för att ansöka.

Bakgrund

Asta Norman och Vivane ”Kickan” Ericsson ville göra något som kommer att rädda liv och sprida glädje för lång tid framöver.

Asta Norman studerade på badmästarskolan 1948. Där blev hon utbildad simlärare och badmästare. Hon fick därefter möjligheten att arbeta som simlärare och hon arbetade sedan som simlärare ända fram till pensionen 1992.

Viviane ”Kickan” Ericsson studerade även hon på på badmästarskolan, men under året 1955. 1963 började hon som simlärare med skolsimsundervisning och arbetade med simskola fram till 82 års ålder, 2016.

”Att arbeta med simundervisning har betytt allt. Det har hållit oss igång och hållit oss friska.” – Asta och Kickan.

Ändamål

Asta och Kickans simskolefond har till ändamål att stödja allmän simkunnighet i Sverige.

Ansökan

Bidragens storlek fördelas och beslutas av Svenska Livräddningssällskapets styrelse.

Vad kan stipendium ansökas för?

  • Betalning av simskoleavgift, för barn och vuxnas deltagande i simskola. Bidrag till simskoleavgift kan sökas av personer som inte har råd att delta i simskola. En bedömning görs utifrån hushållets gemensamma inkomst.
  • Bidrag till material till simskola kan sökas av simlärare utbildade av Svenska Livräddningssällskapet, som startar upp ny simskoleverksamhet.
Ansök här

Ansökan är öppen 1-31 januari

Bakgrund

Stipendiet är ett årligt stipendium som tilldelas en simlärare som på ett framgångsrikt och speciellt sätt främjat vatten­säkerheten för barn i samband med sommarsimskola i sjö eller hav.

Ansökan

Ett årligt stipendium om 2000 kr

En simlärare kan själv ansöka om eller bli föreslagen av någon annan.

Ansök här

Ansökan är öppen 1-31 januari

Bakgrund

Brita Mårtenson har under sina många aktiva år inom simning alltid värnat om barns rätt och möjlighet till simkunnighet. Hon var en mycket aktiv och engagerad ledargestalt vilket visade sig genom en rad förtjänstutmärkelser, däribland kungamedaljen i silver som hon tilldelades 1982 av Svenska Livräddningssällskapet.

Britas brinnande intresse för barn och ungdomars kunskap i simning och livräddning har fått leva vidare och i hennes anda har fonden förvaltats för att på bästa sätt uppfylla Britas önskan och förhoppningar ”att främja barns och ungdomars färdigheter i simkunnighet och livräddning”. Fonden ska även avse fortsatta stipendier till vinnande dam- respektive herrlag vid Svenska Mästerskapen i Livräddning och då för tävlingsformen “nordisk lagkapp”.

Ändamål

Syftet är att främja barns och ungdomars färdigheter i simkunnighet och livräddning.

Ansökan

Stipendiets storlek fördelas och beslutas av Svenska Livräddningssällskapets styrelse.

Ansök här

Ansökan är öppen 1-31 januari

Bakgrund

Vid Svenska Livräddningssällskapets årsmöte i Karlstad den 10 maj 2003 avgick Bertil Werner efter att ha varit SLS ordförande i 20 år. I samband därmed beslöts att instifta Bertil Werners ledarstipendium. Bidrag till stipendiet har skänkts av SLS Riksorganisation och ett antal regionförbund.

Ändamål

Stipendiet ska användas till utbildning.

Ansökan

Av medlen ska, om möjligt varje år, utdelas ett stipendium på 2000 kr till en förtjänt SLS:are vars ledarinsatser verksamt bidragit till att främja Svenska Livräddningssällskapets ändamål avseende Vattensäkerhet, Livräddning eller Simkunnighet.

Det går inte att ansöka till Bertil Werners ledarstipendium, det utses av riksorganisationen och delas ut under maj månad i samband med årsmöte.

Bakgrund

Leif grundade Livräddarna Tylösand 1960 och även livskolan som senare också blev Svenska Livräddningssällskapets Livräddarskola. Det hela startade sommaren 1960 då han som en av sju elever blev sänd på livräddarutbildning i Tylösand av brandkåren i Halmstad, där Leif då jobbade. Man kan ana att något hände med Leif eftersom han efter bara tre dagar tog över utbildningen, Livräddarstationen Tylösand föddes och på den vägen blev det. Tidigt engagerade sig Leif i Svenska Livräddningssällskapet och med det startade samarbetet och den gemensamma uppbyggnaden av det som i dag är Svenska Livräddningssällskapets Livräddarskola. Leif blev så småningom invald i riksstyrelsen och efter en tid valdes han till vice ordförande under dåvarande ordförande Bertil Werner. Driften av skol-verksamheten sköts och administreras än idag av Livräddarna Tylösand.

Många är dessa unga som under 58 år fått vara med och bidra och fortfarande bidrar till den verksamhet som vi ser idag. Vi kan alla hjälpas åt att fortsätta utveckla livräddningsverksamheten med samma glöd och engagemang som Leif haft.

Många är de gärningar som Leif har gjort genom åren. Vi, Svenska Livräddningssällskapet, kan bara med otroligt stor tacksamhet bevara dessa i våra minnen och se dem som oskattbara gåvor att förvalta.

Vi kan alla hjälpas åt att fortsätta utveckla livräddningsverksamheten med samma glöd och engagemang som Leif haft.

”Jag har fått den bästa lön som någon människa kan få. Det är att någon jag räddat kommer och hälsar på, bjuder på kaffe och tackar. Jag vet inte om ni förstår, men det är betalningen.” – Leif.

Ändamål

Svenska Livräddningssällskapets riksorganisation har beslutat att till minne av Leif Karlborg avsätta medel i form av stipendium till Årets Livräddare.

Ansökan

Årligen ska ett belopp om 3000 kr tilldelas två personer som på ett förtjänstfullt sätt genomfört sin utbildning och genom sitt agerande och sätt att vara värnat vår värdegrund. Stipendiet utses och utdelas efter avslutad utbildning i samband med livräddarbanketten i Tylösand.

Det går inte att ansöka till Leif Karlborgs livräddarstipendium, det utses i samband med havslivräddarutbildning.

Detta är Svenska Livräddningssällskapet