Livräddning, simkunnighet och vattensäkerhet är internationella angelägenheter och Svenska Livräddningssällskapets värderingar, arbetssätt och mål bygger på internationell standard och gränsöverskridande samarbeten.

International Life Saving Federation

Som en grundbult, är Svenska Livräddningssällskapet medlemmar i International Life Saving Federation (ILS), som är den världsomspännande sammanslutning som ansvarar för livräddning. ILS arbetar med förebyggande av drunkningsolyckor, vattensäkerhet, livräddning, livräddare och sport kring livräddning. Ofattbara 1 200 000 personer dör varje år i drunkningsolyckor i världen, vilket motsvarar en person var trettionde sekund. ILS har över 100 st medlemsorganisationer.

Drunkningssiffrorna i världen är häpnadsväckande och en byggsten i våra mål  att bekämpa drunkning och vattenrelaterade olyckor. ILS arbetar för närvarande med en fyraårsplan, där b.l.a. drunkning bland barn och arbete med att säkerställa ”best practice” är två centrala målsättningar. 

Vi har sedan mycket länge ett starkt anseende i de internationella sammanhangen och ligger i framkant inom många frågor och områden. De sex strategiska mål som antagits av ILS och International Life Saving Federation Europe (ILSE) utgör grunden för vårt nationella strategiska arbete och ger oss fokus för det viktiga internationella samarbetet. ILS mål ”En värld fri från drunkningar” är centralt i vårt nationella arbete.

Svenska Livräddningssällskapet är representerade Management and Communication Commission, Drowning Prevention Commission, Rescue Commission och Sport Commission. Vi har ett ansvar för att fortsätta det viktiga och givande arbetet inom ILS och ILSE och vi ser det som en självklarhet att vi är aktiva inom båda sammanslutningarna. Om vi, med vår kunskap och erfarenhet, kan bidra till att minska antalet drunknade världen över så är det mer eller mindre vår plikt att vara aktiva inom det världsomfattande drunkningsförebyggande arbetet.

Läs mer om det internationella arbetet

Besök ILS hemsida för mer information om det internationella arbetet och dess arbetsområden.

Besök ILSE hemsida för mer information om samarbetet i Europa. 

Samarbete mellan de nordiska livräddningsorganisationerna

Idag finns många aktörer på marknaden som på ena eller andra sättet jobbar med livräddande verksamhet. För att på bästa sätt säkerställa en fortsatt utveckling inom vattensäkerhetsområdet i norden samarbetar livräddningsorganisationerna i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island. Vi tar del av varandras arbete inom utbildning, forskning, undersökningar och mycket mer. 

Läs mer om de nordiska livräddningsorganisationerna på deras hemsidor

Norge

Finland

Danmark

Island

Detta är Svenska Livräddningssällskapet