Vi ville engagera ungdomar och unga vuxna och få dem att känna ett större intresse för naturen, friluftslivsaktiviteter, allemansrätten och aktiviteter i och nära vatten. Därför startade vi Youth Camp med stöd av Svenskuftsliv.
 

Vad är Youth Camp?

 
Youth Camp är en plattform där unga och ledare får lära sig mer om vattensäkerhet och livräddning i friluftslivet. Genom projektet, som startade 2016, ger vi dem kunskap, redskap och stöttning, för att de ska kunna aktivera sig i lokal verksamhet.
 
Plattformen är uppdelad i två delar där den ena går ut på att utbilda ledare som kan ha Youth Camp, livräddningsläger, som en del av sin verksamhet lokalt. Den andra delen är ett gemensamt läger där ledare och ungdomar från hela landet samlas. Under lägerveckan går de igenom Första Hjälpen inkl. Hjärt- och lungräddning, Räddningsmoment med redskap såsom Livboj, hansa-lina och torped. De får även prova på att paddla bräda och paddla surfski vilket brukar vara väldigt uppskattat.

Deltagare i Youth Camp 2016 tränar på stranden
Foto: Trude Aastad

HLR-genomgång på Youth Camp
Foto: Trude Aastad

Svenska Livräddningssällskapet erbjuder en utbildning för dig som är ungdom och är engagerad inom livräddning hos Svenska Livräddningssällskapet. Du har här möjligheten att deltaga i en utbildning som ger dig en grund i ledarkunskap, för att sedan hålla i egna Youth camps i din lokalförening eller i ditt regionförbund.

Läs mer och anmäl dig här

Är du eller dina barn mellan 12 och 18 och vill delta i Youth Camp eller unga livräddare, kontakta en lokalförening eller ett regionförbund nära dig. Kontaktuppgifter hittar du här.

Att vara livräddare handlar inte enbart om att ingripa vid dramatiska drunkningstillbud, utan lika mycket om att ta hand om sina medmänniskor. Poollivräddare och Havslivräddare kan tävla i sina kunskaper både nationellt och internationellt i olika typer av grenar i poolen, havet eller på stranden.

Svenska Livräddningssällskapets simlärarutbildning ger dig kunskaper om hur du lär barn och vuxna att simma på ett tryggt och säkert sätt. Du får också lära dig hur du själv kan anordna en sommarsimskola.

Läs mer

Filmen nedan är från Youth Camp Ungdomsledarskapsutbildning 2021 i Tylösand.

Fakta:

  • Youth Camp är ett projekt som startade 2016 och det finansieras av Svenskt Friluftsliv
  • Ledarna är utbildade simlärare eller poollivräddare
  • Youth Camp vänder sig till barn och unga mellan 12-18 år, alla med intresse för vattenaktiviteter och livräddning

Projektet genomförs med stöd av: