Samarbete med Trygg Hansa om sommarsimskolor

Svenska Livräddningssällskapet tillsammans med Trygg Hansa arbetar med att tillhandahålla så många Sommarsimskolor runt om i Sverige som möjligt. Ett led i arbetet är att utbilda nya simlärare till Sommarsimskolorna 2023. ​​​​​​​

Vi kan nu erbjuda våra regionförbund/lokalföreningar att utbilda simlärare till era sommarsimskolor ute i regionerna! Utbildningarna ska vara genomförda under våren/försommaren 2023, så att den utbildade ska vara verksam som simlärare minst 2 veckor vid en sommarsimskola utomhus under perioden 1 juni till den 31 augusti 2023.

Mer information kommer att skickas ut till regionförbund / lokalföreningar samt utbildningsansvariga under vecka 19.