Trygg-Hansa blir vår första huvudsamarbetspartner

Det är 70 år sedan Svenska Livräddningssällskapet och Trygg-Hansa inledde sitt unika samarbete som nu skriver ett nytt kapitel i historien. 1954 omkom nästan 400 personer i drunkningsolyckor i Sverige årligen – i dag 70 år senare har antalet drunkningar med dödlig utgång halverats*. För att fira sitt framgångsrika samarbete inom vattensäkerhet förstärker och fördjupar nu partnerna sitt gemensamma arbete ytterligare med ett nytt avtal för visionen NOLL drunkningar.

Det förnyade avtalet innebär att Trygg-Hansa blir Svenska Livräddningssällskapets första huvudsamarbetspartner. Nu skapas de bästa förutsättningarna för att utveckla samarbetet där det en gång inleddes, genom att förebygga drunkningsolyckor med påverkansarbete, utbildning och utplacering av livbojar.

Läs Pressmeddelandet här