Kallelse till riksorganisationens Årsmöte 2024

Datum: 25 maj

Plats: Tylösand

Svenska Livräddningssällskapets riksorganisation kallar härmed till årsmöte lördagen den 25 maj 2024. Värd för mötet är Regionförbund Halland i samverkan med lokalföreningarna Livräddarna Tylösand och Livräddarna Varberg samt biträds av personal från rikskansli. Varmt välkomna!

Eventuella motioner ska skickas till styrelsen senast den 1 april, info@sls.a.se

Program (Lördag den 25 maj)

09:00 Anmälan och registrering med kaffe och smörgås Hotell Tylösand

10:00 Föredrag SISU Halland

10:00 SM Hav pågår hela dagen. Information om tävlingarna skickas separat.

11:00 Årsmötet öppnas av ordförande Anders Jacobsson

13:00 Lunch årsmötesdelegater, Hotell Tylösand

13:30 Öppet-hus Livräddarskolan

19:00 Bankett Leif´s lounge, klädsel: kavaj

 

Mer information skickas inom kort till:

  • Ordförande och sekreterare i regionförbund
  • Ledamot i riksstyrelsen
  • Rådsordförande
  • Hedersledamöter
  • Medaljnämnd
  • Revisorer
  • Valberedning
  • Rikskansli