Oroande tendens, fler som omkommer i badanläggningar. Hur stänger vi glappet för att minska antalet drunkningar?

Preliminär sammanställning av omkomna vid drunkningsolyckor under mars 2023
Svenska Livräddningssällskapets preliminära sammanställning över omkomna vid drunkningsolyckor visar att 8 personer mist livet under mars i år jämfört med 1 person under samma period 2022. Det är också tre personer fler än medeltalet för mars månad under 2000-talet. Fram till och med den sista mars har 11 personer omkommit jämfört med 6 personer för samma period 2022.
2023 mars 2022
2 Is 1
1 Fritidsbåt 0
2 Bad 0
3 Övriga 0
8 Totalt 1
Oroande tendens, fler som omkommer i badanläggningar.
Hur stänger vi glappet för att minska antalet drunkningar?
När Svenska Livräddningssällskapet i ett historiskt perspektiv redovisat högt antal omkomna vid drunkningsolyckor årets första månader, har det oftast handlat om isrelaterade olyckor, i undantagsfall har också fritidsbåtar varit inblandade. När vi nu summerar 2023 års tre första månader är det en annan aktivitet som sticker ut negativt, nämligen förolyckade i samband med bad på en offentlig badanläggning. Totalt är det tre personer som mist livet i samband med ett badbesök, vilket är mycket ovanligt och oroväckande. Omständigheterna kring varje specifik olycka är i nuläget ej helt klarlagda, men oaktat är det ändå anmärkningsvärt att människor förolyckas inom ramen för organiserad offentlig verksamhet. Anläggningarna är sannolikt bemannade i något avseende och det borde då således finnas rutiner och strukturer i syfte att så långt som möjligt motverka allvarliga olyckor som kan medföra dödsfall.
Organiserade verksamheter som bedriver aktiviteter i, på och vid vatten behöver alltid ta höjd för att drunkningsolyckor kan inträffa. Det är ett scenario som behöver kartläggas; dels utifrån målgruppens nivå av kunskap, attityd och beteende i förhållande till givna förutsättningar i badanläggningen, och dels utifrån verksamhetens ansvar att tillhanda hålla rätt kompetens, vid rätt tillfälle, på rätt plats.
När detta skevar uppstår ett glapp. Glappet utgörs å ena sidan av, verksamhetens förväntan på att besökaren har en viss grundförståelse för att självständigt kunna fatta väl avvägda beslut för sig själv och sin anhöriga, och å andra sidan besökarens förmåga som, inte sällan utifrån en omedveten okunskap, förväntar sig att verksamheten har avvägda skyddsnivåer, aktiv övervakning av bassänger och ett uppsökande och delaktigt förhållningssätt för att motverka riskfyllda och farliga beteenden.

Är det rimligt att människor omkommer på anläggningar som i huvudsak finns till för att motverka ohälsa och stärka individer, just i syfte att främja ett tryggare förhållningsätt till aktiviteter vid vatten i allmänhet samt bad och motion i synnerhet?
Nej, det är inte rimligt. Särskilt inte när det finns enkla och relativt kostnadseffektiva åtgärder att få på plats. Alla har rätt till kunskap om vattensäkerhet, alla har rätt till trygga och säkra badanläggningar. Ingen ska behöva omkomma i utövandet av sin fritidsaktivitet.

Kortfattad beskrivning av drunkningsolyckor under mars 2023.
2/3 Sjö, is, skridskor, man, 80-årsåldern
Årjäng, S-län
Det var under söndagseftermiddagen som mannen hittades av dykare under isen i anslutning till den aktuella vaken. Identiteten är fastställd och anhöriga har underrättats. Mannen som försvann under fredagseftermiddagen var i 80-årsåldern och hade gett sig ut på en skridskotur på sjön.
Östra Silen, söder om Årjäng.
Med hjälp av drönare fann räddningstjänsten en vak och enligt polis var mannen norsk medborgare. Mannens tillhörigheter hittades även vid vaken. Efter två timmars sökande avslutade räddningstjänsten sitt arbete och lämnade över till polisen, som under helgen kopplade in sjöpolisen från Stockholm. Vid lunchtid under söndagen var sjöpolisen framme vid platsen och vid 17-tiden hittades mannen av dykare under isen, i anslutning till den aktuella vaken.
8/3 Offentlig bassäng, bad, man, 80-årsåldern
Kiruna, BD-län
En äldre man i 85-årsåldern har avlidit i samband med ett drunkningstillbud på en simhall i Kiruna.
8/3 Hav, övrigt, kvinna, 20-årsåldern
Kullavik, småbåtshamn, N-län

På onsdagsmorgonen kallades polis och räddningstjänst till Kullaviks hamn för ett drunkningstillbud. Privatpersoner hade då fått upp kvinnan ur vattnet, och hon fördes till sjukhus. Där försökte man att rädda hennes liv, men det gick inte. Kvinnan i 20-årsåldern avled under förmiddagen. Anhöriga har underrättats.
11/3 Sjö, is, man, 45-årsåldern
Simlångsdalen, Halmstad, N-län
En man i 45-årsåldern har omkommit efter en drunkningsolycka i Simlångsdalen i Halmstads kommun. Mannen ska ha gått genom isen. Räddningstjänsten larmades till platsen och lyckades få upp mannen och kunde påbörja hjärt- och lungräddning. Mannen flögs därefter med helikopter till Halmstads sjukhus. Under lördagskvällen kunde polisen bekräfta att personen omkommit. Mannens anhöriga är underrättade.
En annan person ska också ha befunnit sig vid vattnet och försökt hjälpa personen ur vattnet. Sällskapet påträffades nedkyld men vid liv och omhändertogs av ambulans.
16/3 Hav, övrigt, man, 75-årsåldern
Getterön, Varberg, N-län
En man i 75-årsåldern har omkommit i en drunkningsolycka vid Getterön utanför Varberg. Mannen hittades i vattnet vid lunchtid på torsdagen av förbipasserande som slog larm. Mannen fördes till sjukhus med livshotande skador men hans liv gick inte att rädda
17/3 Damm, övrigt, man, 80-årsåldern
Höganäs, M-län
En man i 80-årsåldern hittades död när räddningstjänst, polis och ambulans ryckte ut till en damm utanför Höganäs på fredagen.
19/3 hav, fritidsbåt, fiske, man, 49 år
Ronneby, K-län
En fiskare i 50-årsåldern anmäldes saknad, påträffades efter en stor räddningsinsats under svåra omständigheter på grund av tät dimma, i Ronneby skärgård i Blekinge. Mannen avfördes till sjukhus där han konstaterades avliden. En stor räddningsinsats pågick under söndagskvällen. Mannens båt påträffades tom utanför Slättön.
25/3 Offentlig bassäng, bad, man, 25-årsåldern
Lundbybadet, Mjölby, E-län
En man i 25-årsåldern omkom till följd av skadorna efter drunkningsolycka på Lundbybadet i Mjölby. Händelsen utreds som vållande till annans död då 25-åringens ledsagare misstänks ha brustit i sin arbetsuppgift på grund av oaktsamhet. Polisen var på plats på Lundbybadet under lördagen och förhörde vittne och personal och dokumenterade platsen. Simhallen stängdes efter händelsen och förblev stängt även under söndagen.