Från vårisar till sommarbadande

Svenska Livräddningssällskapets preliminära sammanställning av omkomna vid drunkningsolyckor under april 2023

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna vid drunkningsolyckor visar att 3 personer omkom genom drunkning i samband med olyckor under april 2023, lika många som april 2022 och 6 personer färre än medeltalet för 2000-talet. Till och med sista april 2023 har14 personer omkommit jämfört med 8 personer 2022.

2023 april 2022

– Fritidsbåt 1

– Is 1

3 Övriga 1

3 Totalt 3

Säsongskifte, isen smälter och vattnet öppnar upp för det vattenburna friluftslivet!

De allra flesta drunkningsolyckor är möjliga att förebygga. Med ofta enkla åtgärder och ett något eftertänksamt förhållningssätt med ledorden; kunskap, utrustning och sällskap, ökar chansen att olyckan aldrig ska behöva inträffa. I takt med att våren inträder skiftar också Svenska Livräddningssällskapets fokus från issäkerhet till att mer rikta in sig mot båtlivets försäsong, det vattenburna friluftslivet såväl som badsäsongen som kan starta redan i maj då sol och högtryck höjer temperaturen i luften.

Svenska Livräddningssällskapet vill uppmärksamma och uppmana några företeelser, som vi rekommenderar för att så långt som möjligt förebygga olyckor:

1. Bär alltid flytväst i samband vattenaktiviteter. “Svettas in våren” med varma kläder och att alltid bära flytväst som yttersta plagg i båten eller kanoten. T.ex när bommar, bojar och båtar ska i vattnet och vid fiske.

2. Om man får för sig att bada så ta det väldigt försiktigt, gå i och vänj dig sakta med vattentemperaturen. Observera! Det är fortfarande mycket kallt i vattnet.

3. I och med höga flöden, är många av landets älvar och åar mycket strömma. Var extra försiktigt vid älvbrinkar och å-kanter. Använd alltid flytväst eller flytoverall vid fiske.

4. Barn och ej simkunniga ska aldrig lämnas ensamma vid vatten. Alltid en armlängds avstånd som gäller.

5. Sällskap och möjlighet att få i väg ett snabbt larm till 112 i händelse av drunkningsolycka är faktorer som ytterligare förbättrar chanserna till vård och överlevnad.

HLR 2023 Om drunkning och hypotermi, 13-14 juni på

Hotell Tylösand och Livräddarskolan Tylösand

Den 13 till 14 juni genomför Svenska Livräddningssällskapet tillsammans med HLR-rådet kongressen, HLR 2023 Om drunkning och hypotermi. I Tylösand samlas några av landets och världens främsta forskare och sakkunniga inom fältet och delar med sig av den senaste kunskapen. Två dagar fullspäckade i en mix av det senaste inom forskning på området drunkning och hypotermi samt implementation av drunkningspreventiva åtgärder och förebyggande åtgärder.

Läs mer om programmet och anmäl här https://hlrkongress.nu/

 visas en tabell som beskriver symtom och behandling vid nedkylning.

Symptom, från mild till svår hypotermi Behandling

Huttrar, klumpighet, tappa känsel

och kontroll i händer/fötter Ta personen till värme och skydd, byt till torra kläder, ge varm söt dryck, fysisk aktivering, stanna i värme flera timmar.

Huttrar, klumpighet, tappa känsel

och kontroll i händer/fötter. Samt

sluddrigt tal, nedsatt omdöme,

inåtvändhet Agera om möjligt innan detta inträder Ta personen till värme och skydd, byt till torra kläder, ge varm söt dryck, fysisk aktivitet, stanna i värme flera timmar. Kontrollera att personen gör rätt saker

Slutar huttra, muskelstelhet Ring 112. Ta personen ur vattnet. Hantera mycket varsamt med absolut minimal rörelse. Lägg på isolerande underlag. Täck med filtar/kläder/sovsäck.

Medvetslös, död Ring 112. Personen kan ännu vara vid liv. Undersök svag puls och andning (under 2 minuter). Om nödvändigt HLR.

Källa: Svenska kanotförbundet

Kortfattad beskrivning av drunkningsolyckor under april 2023.

3/4 hav, övrigt

Friluftsbad, Smithska udden, Göteborg, O-län

Räddningstjänsten kallas till Smithska Udden där allmänheten uppges ha sett en tillsynes livlös person i vattnet. Räddningstjänsten åker fram med dykare. En person påträffas avliden i vattnet. För närvarande inga uppgifter om kön eller ålder. Polisen genomför utredningsåtgärder. Kroppen kommer att föras till rättsmedicin.

28/4 Hav, övrigt, man, 46år

Helsingborgshamn, Helsingborg, M-län

En person påträffas i vattnet vid norra hamnen i Helsingborg under fredagen.

Räddningstjänst och polis larmades till parapeten i norra hamnen i Helsingborg efter att förbipasserande allmänhet larmat SOS-alarm om en drunkning. Polisen kunde konstatera att det handlade om en avliden person. Anhöriga är underrättade.

28/4 Sjö, övrigt, man, 90-årsåldern

Höjenstorp naturreservat, Skara, O-län

Vittnen hade sett en person med rullator på en brygga i Höjentorps naturreservat i Skara kommun – efter tag var personen försvunnen. De misstänkte att personen ramlat i vattnet. Räddningstjänsten har sökt efter personen med både båt, drönare och till fots längs strandkanten. Sökandet intensifierades med ideella dykare och kroppen av den försvunne personen kunde senare påträffas. Mannen identifierades och anhöriga är underrättade.

Ytterligare information

Mikael Olausson 0769-411465

Statistiken bygger på data hämtad från flera olika källor: mediers rapportering, rapporter från våra egna lokala och regionala förbund, samt att uppgifterna kontrolleras med polis och räddningstjänst. Statistikens stäms regelbundet av mot olika officiella källor, exempelvis MSB:s IDA-databas över räddningsinsatser, Socialstyrelsens dödsorsaksregister och Transportstyrelsens statistik över fritidsbåtsolyckor.

Statistiken sammanställs varje månad och i januari varje år görs en årssammanställning.

Sammanställningen redovisar omkomna vid drunkningsolyckor i Sverige samt drunknade sv