Borås Stad utsedd som “En vattensäker kommun”.

Svenska Livräddningssällskapet har sedan flera år arbetat med konceptet ”En Vattensäker kommun”. Andemeningen med certifieringen är skapa incitament och inspirerar landets kommuner till ett konkret systematiskt vattensäkerhetsarbete. Sverige består av cirka; 100 000 sjöar, en kuststräcka motsvarande 2700km, 550 offentliga badanläggningar, över 80 000 privata pooler, fantastiska förutsättningar för ett rikt friluftsliv och mötesplatser för stärkt folkhälsa och umgänge. Genom att leva upp till certifieringens kriterier bidrar kommunen till att stärka säkerheten i, på och vid vatten, såväl utifrån främjande aktiviteter som förebyggande insatser. Därmed stärks tryggheten för invånare och tillresta i kommunen. Tack vare ett proaktivt förhållningssätt, med ambition om ökad kunskap om vattensäkerhet, tar kommunen sitt legala ansvar och bidrar till en tryggare vistelse för människor i, på och vid vatten. Allt i strävan mot Nollvisionen – ett Sverige fritt från drunkning.

Svenska Livräddningssällskapets motivering till att Borås Stad till ”En Vattensäker kommun”.

”Borås Stad har enträget och synnerligen systematiskt, med en bergfast övertygelse om att stärkt struktur kring vattensäkerhetsfrågorna ger invånare och tillresta, större möjlighet att använda kommunens alla fina badplatser, badanläggningar och fiskebryggor samt vandringsleder. Nu kan fler njuta mer av Borås Stads vattenspeglar, inne som ute, sommar som vinter. Certifieringen har främjat samverkan kring vattensäkerhet som gör reell skillnad i människors vardag

”Något som sticker ut alldeles särskilt är Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund kartläggning av räddningsvägar och extra viktiga platser för placering av livräddningsutrustning. Dessutom har en synnerligen tydlig och väl formulerad överenskommelse träffats mellan Grundskoleförvaltningen (GRF) och Fritids- och folkhälsoförvaltningen/ Badenheten (FOF) gällande Simundervisning i Borås stads simhallar. Detta är insatser som invånare ska vara stolta över och stadens folkvalda och tjänstepersoner kan sträcka lite extra på sig”, kommenterar Mikael Olausson, områdesansvarig för Säkerhet på Svenska Livräddningssällskapet kommenterar, Borås Stads arbete.

Borås Stad beskriver arbetet och värdet av certifieringen.

  • Att barn och vuxna känner en trygghet i och vid vatten är en viktig förutsättning för rika naturupplevelser och för ett aktivt liv. De senaste åren har vi arbetat systematiskt och långsiktigt för att öka vattensäkerheten och därför känns det väldigt bra att vi nu blir certifierade som en vattensäker kommun, säger Håkan Eriksson (C), ordförande i Fritids- och folkhälsonämnden.
  • För att leva upp till certifieringens olika kriterier krävs ett helhetsgrepp. Vi är flera aktörer som har arbetat tillsammans för att vi ska kunna bli en vattensäker kommun. Nu kommer vi fortsätta med att bevara, stärka och utveckla vattensäkerhetsarbetet, säger Mona Carlbom, verksamhetschef för badenheten på Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Ytterligare frågor kontakta

Mikael Olausson 

Områdesansvarig Säkerhet

Svenska Livräddningssällskapet 0769-41 14 65

Jan-Ivar Johansson  

Ordförande Södra Älvsborgs regionförbund av

Svenska Livräddningssällskapet  070-741 36 09