Rekord få personer omkomna i drunkningsolyckor till och med sista september 2022.

Svenska Livräddningssällskapets preliminära sammanställning över personer som mist livet vid drunkningsolyckor visar att 2 personer omkommit under september i år. Föregående år i september omkom 3 personer. Totalt har 59 personer omkommit i år vid drunkningsolyckor jämfört med 87 personer under samma period förra året.