Den positiva trenden håller i sig!

Svenska Livräddningssällskapets preliminära sammanställning över omkomna vid drunkningsolyckor visar att 1 person mist livet under november 2022 jämfört med 2 personer under november 2021. Totalt har 63 personer omkommit i år vid drunkningsolyckor. Under samma period förra året omkom totalt 93 personer.

Den positiva trenden håller i sig, och november 2022 noterar tre personer färre som omkommer vid drunkningsolyckor än medeltalet (4 personer) för 2000-talet. Varje enskilt dödsfall vid en olycka är naturligtvis ett misslyckande och kan på intet sätt passera obemärkt förbi. Därtill vet vi att cirka 200 personer per år är med om en drunkningshändelse och överlevt med eller utan skador. Hur dessa
individer mår och hur deras förhållningssätt till vattenaktiviteter påverkas vet vi väldigt lite om. Oavsett kan vi konstatera, att trots att färre verkar omkomma, så är drunkning en kraftigt underskattad folkhälsoutmaning. Det drunkningspreventiva arbetet behöver stärkas. Fler behöver göra mer och framför allt behöver vi ta reda på mer om bakomliggande orsaker som leder fram till drunkningen.

För att runda av årets näst sista månad i linje med utvecklingen att färre förolyckas i samband med drunkningsolyckor, fokuserar vi budskapen kring issäkerhet och kallt vatten i takt med att kallgraderna gör sig gällande i nästan hela landet. Den senaste tidens kyla har gjort att isarna har lagt sig på en del mindre och medelstora sjöar i Mellansverige.

Entusiastiska och kunniga långfärdsskridskoåkare har redan tagit de efterlängtade första skären på nylagda blanka isar. Snart kan vi förvänta oss att iskunniga och säkerhetsmedvetna sportfiskare kommer ut och drar den första abborren. För den breda allmänheten vill vi mana till stor försiktighet. Att bedöma bärigheten av den första svarta isen är väldigt svårt och kräver stor kunskap. Om det sedan kommer lite snö på isen är det nästan omöjligt utan redskap. Att själv ta sig upp om man går igenom isen är svårt för de flesta och omöjligt för en del. Därför är det viktigt med sällskap på isen.

Några enkla regler för ökad issäkerhet:
• Undersök isens bärighet innan du går ut på den och vid förflyttningar. Använd ispik eller isborr.
För den som inte är väldigt iskunnig rekommenderas minst 10 cm kärnis.
• Ta hjälp och råd från erfarna om du är det minsta osäker.
• Kolla gärna med närboende eller fiskeklubbar som ofta kan ge en bra bild av isläget.
• Var aldrig ensam på isen. Att själv ta sig upp om isen brister kan vara svårt för den som inte är vältränad.
• Använd säkerhetsutrustning som ispik, isdubbar (bäres under hakan) och lättåtkomlig säkerhetslina. Någon form av flythjälp kan vara avgörande om du går igenom isen. Se till att placera telefonen i ett vattentätt fodral och värmeisolerande ficka.
• Lär dig isens svaga punkter. Särskilt viktigt att undvika nu är: strömsatta områden som in- och utlopp och sund.
• Håll dig på land om det finns minsta anledning att tro att isen kan vara farlig.
• Ladda ner 112-apen för att kunna larma. Den anger också din position vilket underlättar mycket för larmoperatören att leda in blåljuspersonal.

Läs mer på www.issäkerhet.se

 

Kortfattad beskrivning av drunkningsolyckan med dödlig utgång under november 2022

25/11 Kanal, övrigt, man, 70-årsåldern
Parkmiljö Nolhaga Slott, Alingsås, O-län

SOS larmades om en drunkningsolycka vid Nolhaga Allé i Alingsås. När polisen anlände till platsen hittades en person avliden i vattnet. Personen, en man i 70-årsåldern, kunde identifieras några timmar senare. Anhöriga är underrättade och polisen har inga misstankar om brott.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Olausson, Områdesansvarig Säkerhet
0769 – 41 14 65

* Statistiken bygger på data hämtad från flera olika källor: mediers rapportering, rapporter från våra egna lokala och regionala
förbund, samt att uppgifterna kontrolleras med polis och räddningstjänst. Statistikens stäms regelbundet av mot olika officiella källor,
exempelvis MSB:s IDA-databas över räddningsinsatser, Socialstyrelsens dödsorsaksregister och Transportstyrelsens statistik över
fritidsbåtsolyckor.
Statistiken sammanställs varje månad och i januari varje år görs en årssammanställning.
Sammanställningen redovisar omkomna genom drunkningsolyckor i Sverige samt svenska medborgare utomlands – exklusive
suicid och mord