Fler bevakade stränder under sommaren 2022

I Sverige har vi cirka 2 700 friluftsbad. Under sommaren 2022 var totalt tjugosju stränder bemannande fördelade över Göteborg, Halmstad, Ängelholm, Helsingborg, Malmö, Vellinge, Gotland och Stockholm. 171 utbildade livräddare tjänstgjorde under sommaren. De agerade vid 589 incidenter. Det var noll personer som omkom genom drunkningstillbud på våra bevakade stränder under sommaren.

Livräddarnas huvuduppgift är att förebygga så det inte blir drunkningstillbud eller andra incidenter där folk kan skada sig, utöver detta är livräddarna en tillgång för de badade som ger service och kan göra badupplevelsen trevligare. Säger Louise Brädde, områdesansavig livräddning, Svenska Livräddningssällskapet.

Svenska Livräddningssällskapet arbetar för att fler ständer ska bemannas med utbildade livräddare. Flertalet av drunkningarna som sker i Sverige under sommaren inträffar på en officiell badplats med kommunalt huvudmannaskap där livräddare saknas. För anhöriga och vänner till de som dör genom drunkning är sorgen obeskrivlig och för samhället kostar utryckning och processer kring drunkningstillbudet stora summor pengar. Sommaren 2022 (juni-augusti) omkom det 48 personer genom drunkning och 22 av dessa var i samband med bad. Fyra av dessa personer hade inte ens fyllt 18 år. Ingen av dödsolyckorna skedde på en bevakad strand.

Det är vår övertygelse att de allra flesta drunkningsolyckorna går att förebygga med relativt enkla åtgärder, såväl på individnivå som på samhällsnivå. För individen handlar det mycket om att inte överskatta sin förmåga i, vid och på vatten, att årligen testa sin simkunnighet samt att inte underskatta drunkningsförloppet. På samhällsnivå kan det innebära att huvudmän för landets friluftsbad tar sitt ansvar och lever upp till legala krav att göra vattenmiljöer säkra för alla.

För ytterligare information

Louise Brädde, Områdesansvarig Livräddning, Svenska Livräddningssällskapet.