Svenska Livräddningssällskapet uppmanar om extra försiktighet på svårbedömda isar.

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna vid drunkningsolyckor visar att 1 person mist livet under januari 2023, jämfört med 0 personer samma period 2022.

Svenska Livräddningssällskapet uppmanar om extra försiktighet på grund av följande företeelser:

• Snö på nyisar är extra svårbedömda och bidrar till ökad olycksrisk. Snön isolerar effektivt och dämpar is-tillväxten då värmetransport som är nödvändig för att isen skall växa till sig förhindras. Trots sträng kyla hindras isen från att växa. Snön dämpar dessutom ljud och kan skymma svagheter i isen.

• Höga flöden i samband med riklig nederbörd i form av regn skapar ovanligt höga flöden i flera av landets vattendrag. Extra uppmärksamhet krävs därför vid strömställena som inlopp och utlopp, i sund, över grund och runt uddar.

”Allt detta tillsammans gör att Issäkerhetsrådet rekommenderar att snötäckta isar beträdes med största försiktighet och endast av de som har god vana och rätt utrustning för att vistas på isen. Vid minsta osäkerhet om isens tjocklek och bärighet – stanna kvar på land. Ta promenaden på stranden i stället för på isen.” Säger Mikael Olausson, tillförordnad generalsekreterare Svenska Livräddningssällskapet.

Även i landets norra delar där isen lagt sig sedan länge är det ”inte som vanligt”. Från många håll rapporteras att istjockleken är hälften av vad de brukar vara. Det går alltså inte att lita på gamla vanor. Tag kontakt med en lokalförening inom Svenska Livräddningssällskapet, Friluftsfrämjandet eller Sportfiskarna, därigenom kan man få aktuell och lokal information om isläget och framför allt att komma ut på ledarleda aktiviteter. Det är både trevligt och tryggt!

• Lär dig isens svaga punkter. Särskilt viktigt att undvik nu är: strömsatta områden som in- och utlopp och sund.

• Undersök isens bärighet innan du går ut på den och vid förflyttningar. Använd ispik eller isborr. Issäkerhetsrådet rekommenderar minst 10 cm kärnis.

• Ta hjälp och råd från lokalföreningar för att få aktuell information om isläget.

• Var aldrig ensam på isen. Att själv ta sig upp om sen brister kan vara svårt för den som inte är vältränad.

• Använd säkerhetsutrustning som ispik, isdubbar (bärs under hakan) och lättåtkomlig säkerhetslina. Någon form av flythjälp kan vara avgörande om du går igenom isen. Se till att placera telefonen i ett vattentätt fodral och värmeisolerande ficka.

• Kör inte skoter på okänd is.

• Håll dig på land om det finns minsta anledning att tro att isen kan vara farlig.

• Tidigt larm till 112 kan vara livsavgörande i händelse av olycka.

Läs mer på www.issäkerhet.se

 

Kortfattad beskrivning av drunkningsolyckor under januari 2023.

21/1 Sjö, is, skoter, man, 60-årsåldern

Matfors, Sundsvall, Y-län

Två personer färdades på snöskoter och gick genom isen utanför Matfors sent på lördag kväll. Två personer transporterades till sjukhus. Natten mot söndag bekräftade polisen att den ena personen, en man i 60-årsåldern, avlidit.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Olausson, Områdesansvarig Säkerhet 0769 – 41 14 65

* Statistiken bygger på data hämtad från flera olika källor: mediers rapportering, rapporter från våra egna lokala och regionala förbund, samt att uppgifterna kontrolleras med polis och räddningstjänst. Statistikens stäms regelbundet av mot olika officiella källor, exempelvis MSB:s IDA-databas över räddningsinsatser, Socialstyrelsens dödsorsaksregister och Transportstyrelsens statistik över fritidsbåtsolyckor. Statistiken sammanställs varje månad och i januari varje år görs en årssammanställning. Sammanställningen redovisar omkomna vid drunkningsolyckor i Sverige samt svenska medborgare utomlands – exklusive suicid och mord.