Vattensäkerhet webbinarium 4 maj

VATTENSÄKERHET 2022 är en nationell konferens där Svenska Livräddningssällskapet tillsammans med övriga berörda myndigheter och företag sätter fokus på att aktualisera frågorna och få ner antalet drunkningstillbud i Sverige.