Issäkerhetsrådet uppmanar till stor försiktighet om isarna ska beträdas

Blida, blåst och blöta gör isarna osäkra.

De fina isarna som frös till i Mellansverige sedan mitten på december har tagit mycket stryk under den senaste tidens mildväder och blåst. Det finns naturligtvis lokala variationer. På flera håll är isarna fortsatt stabila medan rutten is och öppna vatten förekommer på andra platser. Isläggningen var ojämn med snöinslag på en del sjöisar medan andra kunde uppvisa kärnis av bästa kvalité.

Generellt gäller att värmepåverkad is som inte hunnit växa till sig till minst 10 cm kärnis, kräver extra uppmärksamhet och stor isvana och kunskap för att beträdas. Var extra försiktig i väntan på ny kyla.

SMHI konstaterar att januari har varit onormalt rik på nederbörd. På många ställen, framför allt i södra Sverige förekommer rejäla översvämningar. På grund av mycket nederbörd påverkas även landets sjöisar negativt. Ökade flöden skapar påtaglig vattenrörelse. Inlopp, utlopp och andra strömutsatta ställen (sund, grund osv) blir extra utsatta på grund av ökade vattenflöden.

Issäkerhetsrådet uppmanar till stor försiktighet om isarna ska beträdas över huvud taget till dess att vattendragen åter fryser igen.

Några enkla regler för ökad säkerhet:

  • Kontrollera isens tjocklek och undersök isens bärighet noga innan du går ut på den och vid förflyttningar. Använd ispik eller isborr.
  • Ta hjälp och råd från erfarna om du är det minsta osäker.
  • Kolla gärna med närboende eller fiskeklubbar som ofta kan ge en bra bild av isläget.
  • Var aldrig ensam på isen. Att själv ta sig upp om isen brister kan vara svårt för den som inte är vältränad.
  • Använd säkerhetsutrustning som isdubbar (bärs under hakan) och lättåtkomlig säkerhetslina. Någon form av flythjälp kan vara avgörande om du går igenom isen.
  • Undvik strömsatta områden som in- och utlopp och sund.
  • Kör inte skoter på okänd is.
  • Lär dig isens svaga punkter

För ytterligare information kontakta:

Jan Insulander, Projektledare Issäkerhetsrådet

070-594 15 96 jan.insulander@telia.com

www.issäkerhet.se