Tendensen att antalet omkomna i drunkningsolyckor är färre än normalt håller i sig även för oktober.

Svenska Livräddningssällskapets preliminära sammanställning över personer som mist livet vid drunkningsolyckor visar att 2 personer omkommit under oktober i år jämfört med 4 personer under oktober 2021. Totalt har 61 personer omkommit i år vid drunkningsolyckor jämfört med 91 personer under samma period förra året.

2022 oktober 2021

– Fritidsbåt 2

2 Övriga 2

2 Totalt 4

Tendensen att antalet omkomna i drunkningsolyckor är färre än normalt håller i sig även för oktober.

Medeltalet för referensperioden (2000 2021) över antalet personer som mister livet i oktober är fem personer och för perioden januari-oktober är medeltalet 88 personer. Vid en tillbakablick över 2022, omkommer det i snitt 4 personer färre varje månad än vad som är normalt för referensperioden. Befästs den utvecklingen skulle det innebära att resterande år ”nollas” och vi får anledning att notera det lägsta antalet någonsin. För att det ska bli verklighet behöver vi tillsammans fortsätta påminna varandra om att ta det försiktigt i, på och vid vatten.

Nollvisionen leder oss åt rätt, tillsammans håller vi Sverige flytande!

Kortfattad beskrivning av drunkningsolyckor med dödlig utgång under oktober 2022

8/10 Sjö, övrigt, man

Munksjön, Jönköping, F-län

En död man hittades på lördagen i den södra änden av Munksjön i Jönköping. Räddningstjänst och ambulans skickades till platsen sedan en förbipasserande slagit larm om att en kropp syntes i vattnet. Polisen spärrade av ett större område kring sjön och har även förhört människor i området. Polisen misstänker inget brott.

22/10 Sjö, övrigt, 90-årsåldern

Arvika, T-län

En person i nittioårsåldern har avlidit efter att ha hittats i en sjö i Arvika kommun. Räddningstjänst och ambulanspersonal larmades till platsen och inledde återupplivningsförsök och personen fördes till sjukhus men konstaterades senare avliden. Anhöriga är underrättade och polisen misstänker inget brott i samband med händelsen.

Ytterligare information, Mikael Olausson 0769–41 14 65

* Statistiken bygger på data hämtad från flera olika källor: mediers rapportering, rapporter från våra egna lokala och regionala förbund, samt att uppgifterna kontrolleras med polis och räddningstjänst. Statistikens stäms regelbundet av mot olika officiella källor, exempelvis MSB:s IDA-databas över räddningsinsatser, Socialstyrelsens dödsorsaksregister och Transportstyrelsens statistik över fritidsbåtsolyckor.

Statistiken sammanställs varje månad och i januari varje år görs en årssammanställning.

Sammanställningen redovisar omkomna vid drunkningsolyckor i Sverige samt drunknade svenska medborgare utomlands – exklusive suicid.