Rekord få personer omkomna i drunkningsolyckor till och med sista september 2022.

Svenska Livräddningssällskapets preliminära sammanställning över personer som mist livet vid drunkningsolyckor visar att 2 personer omkommit under [...]

Vattensäkerhet webbinarium 4 maj

VATTENSÄKERHET 2022 är en nationell konferens där Svenska Livräddningssällskapet tillsammans med övriga berörda myndigheter och [...]

Borås Stad utsedd som “En vattensäker kommun”.

Svenska Livräddningssällskapet har sedan flera år arbetat med konceptet ”En Vattensäker kommun”. Andemeningen med certifieringen [...]