Vuxen-HLR grund

Deltagare skall efter genomgången kurs säkert känna igen medvetslöshet, andnings- och hjärtstopp samt korrekt kunna genomföra hjärt-lungräddning.

Förkunskapskrav

Inga krav.

 

Kurstid
4 timmar. HLR 60 minuter DVD-ledd alt. 90 minuter instruktörsledd. Barn-HLR (3+1 timmar)

Riktpris
Riktpriset för Svenska Livräddningssällskapets kurs för HLR grundkurs är 750 kr/person eller 4 500 kr/grupp, men priset kan variera på olika ställen i landet. Se specifik kursinformation nedan, eller hör av dig till kontaktpersonen för utbildningen för mer information.

För ytterligare information om respektive kurs, markera datum för kurstillfället till höger.