Första Hjälpen instruktör

Efter avslutad utbildning kan du hålla 4 timmars Första hjälpen- utbildningar.

Förkunskapskrav

  • enskild medlem i SLS.
  • fyllt 18 år.
  • godkänts som instruktör i HLR för barn, HLR för vuxna med AED och D-HLR enligt gällande riktlinjer.
  • vara aktiv i regionförbund eller lokalförening.
  • rekommenderats av regionförbund, lokalförening eller SLS råd.
  • genomgått och godkänts på SLS gällande simlärarutbildning eller poollivräddarutbildning.

Kurstid: 1 dag

Pris
Priset kan variera på olika ställen i landet. Se specifik kursinformation nedan, eller hör av dig till kontaktpersonen för utbildningen för mer information.

För ytterligare information om respektive kurs, markera datum för kurstillfället till höger.