Första Hjälpen grund

Första hjälpen är den omedelbara hjälp som ges till en sjuk eller skadad person tills professionell hjälp anländer, vanligen i form av ambulanssjukvård. Detta innefattar åtgärder som omedelbart måste vidtas för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner eller hindra vidare skadeutveckling. Det inkluderar även de åtgärder som behöver vidtas för att larma 112 för att så snabbt som möjligt få den skadade eller sjuke under medicinsk vård.

Första hjälpen gäller inte bara fysiska skador och sjukdomar utan innefattar även psykosocialt stöd för personer som drabbats av eller bevittnat en traumatisk händelse. Första hjälpen innefattar dessutom de åtgärder som gör att lättare skador kan omhändertas direkt på olycksplatsen

Kurstid: 4 timmar.

Riktpris
Riktpriset för Svenska Livräddningssällskapets kurs för första hjälpen är 1 500 kr, men priset kan variera på olika ställen i landet. För ytterligare information om respektive kurs, markera datum för kurstillfället i formuläret.