Information för kommuner, boenden

Har ni som kommun, asylboende eller liknande intresse av att i samarbete med Svenska Livräddningssällskapet att arrangera infotillfällen kring vattensäkerhet för nyanlända? Vill ni lära er mer om möjligheten att bli Vattensäkerhetsambassadör?

Under 2018 kommer vi utbilda simlärare, fortbilda nuvarande simlärare samt utbilda nyanlända till Vattensäkerhetsambassadörer. Anmälningar till dessa aktiviteter finns här på hemsidan. 

Under 2019 kommer sim- och vattenskolor genomföras på olika platser i landet samt ett stort antal tillfällen med Vattensäkerhetsinformation för nyanlända. För att dessa ska kunna genomföras på bästa sätt, bjuder vi gärna in kommuner och boenden och liknande för ett samarrangemang.

Låter detta intressant, kontakta Camilla Hansen 0769-411468 eller camilla.hansen@sls.a.se