Fortbildning för simlärare

Att ha simundervisning för personer som kommit till Sverige nyss ställer delvis andra krav på undervisningen. Personerna du möter har ofta liten eller ingen erfarenhet av simning och vatten och badhus. Därför får du ha andra mål och delvis annat upplägg.

Teori: Att undervisa personer med lite eller ingen vattenvana.
Praktik: Träning i vattnet

Villkor: 
Svenska Livräddningssällskapets simlärarutbildning

Kurstid: 1 heldag kl 10:00 till 16.00 (SKN6 och SKN5 9.30-16.30) (10-12 teori, 12-13 lunch och ombyte, 13-14.30 vatten, 14.30-15.15 ombyte och fika, 15.15-16 summering

Dagsutbildningarna har vardera 20 deltagarplatser. 
Deadline för ansökan: 1 feb 2018
Beslut om antagning: 10 feb 2018

Utbildningen bekostas av Svenska Livräddningssällskapet genom finansiering från Allmänna Arvsfonden samt att vi ersätter resekostnader.

Samtliga utbildningstillfällen är fullbokade och det går inte längre att anmäla sig

FULLBOKAD! 22 februari Borås (Kod: SKN4)
FULLBOKAD! Nytt datum 6 april (tidigare 2 mars) Lund (Kod: SKN5)
FULLBOKAD! 13 april Gävle (Kod: SKN6)