Projektet avslutas under 2019 och alla utbildningar är redan genomförda

Fortbildning för simlärare

Att ha simundervisning för personer som kommit till Sverige nyss ställer delvis andra krav på undervisningen. Personerna du möter har ofta liten eller ingen erfarenhet av simning och vatten och badhus. Därför får du ha andra mål och delvis annat upplägg.

Teori: Att undervisa personer med lite eller ingen vattenvana.
Praktik: Träning i vattnet

Villkor: 
Svenska Livräddningssällskapets simlärarutbildning

Kurstid: 1 heldag kl 10:00 till 16.00 (SKN6 och SKN5 9.30-16.30) (10-12 teori, 12-13 lunch och ombyte, 13-14.30 vatten, 14.30-15.15 ombyte och fika, 15.15-16 summering

Dagsutbildningarna hade vardera 20 deltagarplatser. 

Utbildningen bekostades av Svenska Livräddningssällskapet genom finansiering från Allmänna Arvsfonden samt att vi ersätter resekostnader.

Genomförda utbildningstillfällen 2018

22 februari Borås 2018
6 april Lund 2018
13 april Gävle 2018