Säkerhet

Varje månad sammanställer vi de drunkningar som sker i Sverige och presenterar resultaten här på hemsidan

Läs mer

Kommun

En Vattensäker Kommun

Enligt lagen om skydd mot olyckor har alla Sveriges kommuner ansvar för att försöka att förhindra vattenolyckor genom förebyggande arbete. Vi vill hjälpa kommunerna att öka vattensäkerheten genom att ge råd om effektiva insatser.

Läs mer

Bad Båt Isvett

Bad-, båt- och isvett

Svenska Livräddningssällskapet har utvecklat säkerhetskonceptet bad-, båt- och isvett för att människor ska kunna vistas nära vatten på ett säkert sätt. Lär dig mer om bad-, båt- och isvett för en tryggare vistelse i, vid och på vatten

Läs mer

Konferens

Vattensäkerhet

VATTENSÄKERHET 2023 är en nationell konferens där Svenska Livräddningssällskapet tillsammans med övriga berörda myndigheter och företag sätter fokus på att aktualisera frågorna och få ner antalet drunkningstillbud i Sverige.

Läs mer

Säkerhet

Strand- och poolvett under Coronapandemin

Lär dig mer om hur du vistas säkert på stranden och vid poolen under Coronapandemin

Läs mer

Flytväst

Flytvästar

Det är inte bara i fritidsbåtar flytvästen är bra. Vid fiske från stränder och klippor ger flytvästen också en bra trygghet. Det finns många flytvästdepåer runt om i landet där du kan låna eller hyra en flytväst.

Läs mer

I skolan

I skolan

Svenska Livräddningssällskapet samarbetar mycket med skolan i Sverige. Vi står till exempel bakom Barnens Livräddningsskola ett material om bad-, båt-, is-, och vädervett. Finns nu som digital kurs.

Läs mer

På issäkerhet.se kan du lära dig mer om hur du vistas säkert på isen.

 

Läs mer