Säkerhet

Drunkningsstatistik

Varje månad sammanställer Svenska Livräddningssällskapet statistik över antalet omkomna till följd av drunkning. Statistiken bygger på data hämtad från flera olika källor till exempel medierapportering och stäms av mot uppgifter från polis och räddningstjänst.

 

Läs mer

Konferens

Vattensäkerhet 2020

VATTENSÄKERHET 2020 är en nationell konferens där Svenska Livräddningssällskapet tillsammans med övriga berörda myndigheter och företag sätter fokus på att aktualisera frågorna och få ner antalet drunkningstillbud i Sverige.

Läs mer

Kommun

En Vattensäker Kommun

Enligt lagen om skydd mot olyckor har alla Sveriges kommuner ansvar för att försöka att förhindra vattenolyckor genom förebyggande arbete. Vi vill hjälpa kommunerna att öka vattensäkerheten genom att ge råd om effektiva insatser.

Läs mer

Flytväst

Flytvästar

Det är inte bara i fritidsbåtar flytvästen är bra. Vid fiske från stränder och klippor ger flytvästen också en bra trygghet. Det finns många flytvästdepåer runt om i landet där du kan låna eller hyra en flytväst.

Läs mer

Issäkerhet

Isen bör vara minst 10 centimeter tjock för att man ska ge sig ut på den. Tunnare is kan hålla, men risken är då stor för att isen har svagheter som är svåra att upptäcka. Dessutom är det svårt att ta sig upp om du går igenom långt ut på tunn is.

 

Läs mer

 

Foto: Anders Molin