Samarbeten

Som ideell organisation välkomnar vi alltid samarbeten och kontakter med partners som delar våra värderingar och vill hjälpa till att sprida vattensäkerhet för att rädda liv. Vårt främsta åtagande är att sprida kunskap om hur du beter dig i och kring vatten för att varken du eller dina medmänniskor ska drunkna på grund av okunskap. Vi vill skapa förutsättningar för barn och vuxna att känna frihet. Arbetet med att få alla att känna frihet och glädje kring vatten, med fokusering på barn, är en fråga som ligger nära hjärtat och rör oss alla. Ni, som vår partner, ska känna stolthet att arbeta tillsammans med oss.

Svenska Livräddningssällskapet har 2020 lanserat ett nytt sätt att stödja vår verksamhet, vi vänder oss till alla företag i Sverige som vill stödja oss i vårt arbete mot nollvisionen, Ingen ska drunkna på grund av okunskap.

Som företag kan du enkelt ansluta dig genom att betala 3000 kr alternativt 1500 kr. De företag som ansluter sig syns här på vår hemsida samt får ett diplom som visar att man stödjer SLS. De som vill får även en prenumeration på vårt nyhetsbrev samt en digital logotyp att använda.

Vilka företag är med och stödjer oss idag, klicka här och läs mer.

Officiella leverantörer