Kontaktuppgifter

Riksorganisationens styrelse

Ordförande

Anders Jakobsson, Halmstad ordforande@sls.a.se

Ledamöter

Camilla Wikland, Göteborg 

Klaus Heinsvig, Halmstad 

Stephan Hammar, Karlstad 

Gitt Johansson, Stockholm 

Jörgen Hallberg, Helsingborg 

Kurt Näslund, Härnösand 

Annika Svensson, Deje 

Kennie Thörn, Hovås 

 

Valberedningen

Ordförande

Göran Karlsson, Deje  valberedningen@sls.a.se 

Ledamöter

Tina Heiker-Hult, Göteborg 
Mikael Löfgren, Stockholm

 

Rådsordförande

Simkunnighetsrådet

Johanna Högberg simkunnighetsradet@sls.a.se

Livräddningsrådet

Louise Brädde livraddningsradet@sls.a.se

Säkerhetsrådet

Göran Bertilsson sakerhetsradet@sls.a.se