Kontaktuppgifter

Riksorganisationens styrelse

Ordförande

Anders Jakobsson, Halmstad ordforande@sls.a.se

Ledamöter

Camilla Wikland, Göteborg 

Klaus Heinsvig, Halmstad 

Stephan Hammar, Karlstad 

Gitt Johansson, Stockholm 

Kennie Thörn, Hovås 

Stephan Svenning, Örebro

Tanja Havstorm, Örebro

Anette Hjort, Kumla

Valberedningen

Ordförande

Göran Karlsson, Deje  valberedningen@sls.a.se 

Ledamöter

Martin Fehne, Eskilstuna
Lisa Grinell, Brännö

 

Rådsordförande

Simkunnighetsrådet

Johanna Högberg simkunnighetsradet@sls.a.se

Livräddningsrådet

Stephanie Parke livraddningsradet@sls.a.se

Säkerhetsrådet

Göran Bertilsson sakerhetsradet@sls.a.se