Kontaktuppgifter

Riksorganisationens styrelse

Ordförande

Anders Jacobsson, Halmstad ordforande@sls.a.se

Ledamöter

Camilla Wikland, Göteborg 

Klaus Heinsvig, Halmstad 

Gitt Johansson, Stockholm 

Stephan Svenning, Örebro

Tanja Havstorm, Örebro

Anette Yngvesson Hjort, Kumla

Per Martin, Billdal 

Jenny Rosencrantz, Hovås 

Valberedningen

Ordförande

Göran Karlsson, Deje  valberedningen@sls.a.se 

Ledamöter

Martin Fehne, Eskilstuna
Marie- Louise Örn Lagerqvist, Oskarshamn

 

Rådsordförande

Simkunnighetsrådet

Karin de Michiel simkunnighetsradet@sls.a.se

Livräddningsrådet

Marie-Louise Örn Lagerqvist livraddningsradet@sls.a.se

Säkerhetsrådet

Göran Bertilsson sakerhetsradet@sls.a.se