Svenska Livräddningssällskapets riksorganisation söker ekonomichef

Uppdraget

Du ansvarar för en högkvalitativ och trygg ekonomihantering samt en god och effektiv kontroll och styrning av intäkter och ekonomiska medel. Som ekonomichef är du ett starkt stöd i ekonomiska frågeställningar till Generalsekreterare och styrelse, med uppgift att leverera beslutsunderlag och analyser.

En del i uppdraget är också att tillsammans med GS arbeta med den intäktsförstärkning som gör att föreningen kan ta sig an flera projekt och aktiviteter som bidrar till visionen NOLL DRUNKNINGAR. Det handlar om att förvalta befintliga intäktskällor samt identifiera och etablera nya. Ekonomichefen arbetar både strategiskt och operativt. På kansliet i Johannesfred i västra Stockholm arbetar 10 personer. Som ekonomichef rapporterar du till generalsekreteraren och är en del av kansliet där alla bidrar till organisationens helhet.

Övergripande ansvar och arbetsuppgifter:

  • Ansvara för en utveckling av ekonomifunktionen.
  • Ansvarig för redovisning, bokslut/ÅR, kvartalsrapporter.
  • Vara GS behjälplig i strategiska frågor och bistå med beslutsunderlag till ledning och styrelse.
  • Budget och prognosarbete.
  • Vara ansvarig för bolagsformalia, kontakter med bank och revisorer.
  • Föredragande i styrelsen avseende ekonomirelaterade frågor.
  • Ansvara för utvalda HR-relaterade frågor såsom lön och annan personaladministration.
  • Ansvar för kontorsrelaterade avtal med leverantörer.

Vem är du:

Civilekonom eller annan relevant ekonomutbildning inom redovisning/ekonomistyrning och med följande erfarenheter:

Några års erfarenhet som ekonomichef/-ansvarig med en bra grund i både redovisning och ekonomistyrning.

Van att hantera en helhet från ax-limpa på en mindre organisation.

Du har stor förståelse för den ideella organisationsformen och naturligtvis ett starkt intresse för just Livräddningssällskapets viktiga frågor.

Läs mer och ansök här