Välkommen till Värmlands regionförbund

c/o Karlsson 
Älvdalsvägen 21 A
669 30 Deje
anka_deje@hotmail.com 

Besök gärna vår Facebook-sida Klicka här

Kontaktuppgifter

Ordförande, press

Göran Karlsson

070-567 33 99

Vice. ordförande, sekreterare

Annica Karlsson

Kassör

Ing-Marie Sundqvist

0704-76 47 04

Simmärkesombud, barnens livräddningsskola

Charlott Granlund

0702-16 16 55

EVK, tävlingsansvarig

Mikael Olsson

0706-70 32 25

Utbildningsansvarig

Annika Svensson

070 – 372 04 25

Ledamot

Hanna Karlsson

076-8190888

Ledamot

Anna Johansson

073-754 40 22

Ledamot

Henrik Kindberg

070-3399223