Välkommen till lokalförening Gävle Sim och Liv

Kontakt

Nils-Eber Nilsson
nils-eber.nilsson@comhem.se

Årsmöte 2022

GÄVLEBORGS REGIONFÖRBUND och lokalförening GÄVLE SIM OCH LIV

Härmed inbjuder vi dig som är medlem i Svenska Livräddningssällskapet Gävleborg till årsmöte

Tisdag den 8 mars. Klockan 18.00.

Plats: Elite hotell. Gävle

Efter årsmötet mat i hotellets restaurang.

Anmälan: Senast Måndag den 5 mars.

karinblomqvistsls@hotmail.com