Välkommen till lokalförening Gävle Sim och Liv

Kontakt

Nils-Eber Nilsson
nils-eber.nilsson@comhem.se

ÅRSMÖTE 2020 FÖR LOKALFÖRENING GÄVLE SIM OCH LIV  

Du som medlem i SLS och lokalförening Gävle Sim och Liv är välkommen till årsmöte.  

Onsdagen den 11 mars. klockan 18.00.  

Plats meddelas senare.  

Anmälan till: blomqvist@mbox308.tele2.se  senast 8 mars