Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Frågor och svar / FAQ

Här har vi listat det vanligaste frågorna om Simskola för alla

Varför Simskola för alla?
För att det behövs. Ett flertal undersökningar genomförda av Svenska Livräddningssällskapet och Skolverket visar att barn och ungdomar som kommer från andra länder har en mycket lägre simkunnighet än barn födda i Sverige. Det är vår fasta övertygelse att ändra på dessa förutsättningar. Vi kan också se utifrån de konkreta resultaten från projektet mellan 2011-2013 att behovet av flerspråklig och anpassad simskola är stort.

Vilka står bakom Simskola för alla?
Konceptet Simskola för alla har drivits av Svenska Livräddningssällskapet, och var finansierat av bland annat Trygg-Hansa. Vi har samarbetat länge och delar en vision - noll drunkningar - och därför drev vi tillsammans Simskola för alla. För att få ned antalet barndrunkningar i Sverige.