Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Simskola för alla

Simskola för alla 2013

Som en del av vår nollvision - noll drunkningar - arbetar vi aktivt för att hitta målgrupper som har svårare att tillskansa den utbildning och information som finns tillgänglig i samhället. Det handlar om en mängd olika faktorer: ekonomi, språk, kultur eller ovana vid vatten.

Med detta som grund, startade vi 2011 projektet Simskola för alla. Det finansierades då av Postkodlotteriet och syftade till att utbilda flerspråkiga simlärare som kommer från andra kulturer, utanför Sverige. Det var ett väldigt givande projekt med konkreta resultat, vilket inspirerade oss att fortsätta med arbetet på längre sikt.

Under 2014 drev vi Simskola för alla tillsammans med vår samarbetspartner Trygg-Hansat.

I menyn till vänster kan du hitta mer information om projektets historia och vad som är på gång just nu.