Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Ängelholm

Ängelholm är med sitt läge i Skälderviken en mycket populär badstad. För att möta kravet på ökad säkerhet för de badande, så startade man år 2006 upp ett strandvaktsprojekt. Ett antal torn byggdes längs stränderna. Via Ängelholms kommun sköter alltså livräddare utbildade av Svenska Livräddningssällskapet bevakningen av stranden sommartid. För mer info se Ängelholm kommuns hemsida