Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Välkommen till VATTENSÄKERHET 2017, 26 - 27 april

En nationell konferens om framtidens vattensäkerhetsarbete i Sverige!

Under 2016 omkom i Sverige 115 personer vid drunkningstillbud och 3.000 personer sökte akut vård på något av landets sjukhus till följd av vattenolyckor. Minst 10.000 personer drabbas varje år av enklare skador som den enskilde själv klarar av. Olycksstatistiken de senaste åren visar tydligt att kurvan går åt fel håll. Det är en dyster utveckling. Vattensäkerhet 2017 är en nationell konferens där Svenska Livräddningssällskapet tillsamman med övriga berörda myndigheter och företag försöker aktualisera frågorna och få ner antalet drunkningstillbud i Sverige. Vi måste agera tillsammans för att få ansvariga myndigheter och organisationer att agera. Vi måste nu på allvar samverka för en nationell strategi.

Sverige är ett bad- och vattenland. Vi har 450 simhallar, 800 mil kuststräcka, 96.000 insjöar, dammar och tiotusentals pooler, både privata och offentliga. Förra årets konferens blev en stor succé och Vattensäkerhet 2017 kommer bl.a att redovisa Simundervisning och simkunnigheten för nyanlända, Tillsynsverksamhet av badplatser och badhus, Utveckling av framtida badanläggningar, Redovisning av inträffade händelser och statistik, Hur ser regelverket ut? Teknisk övervakning, Hur ser det förebyggande arbetet ut i Sverige, Aktuella händelser och Statistik? 

Välkomna till Helsingborg 26-27 april och Vattensäkerhet 2017

Läs mer och anmäl dig här

 

 

 

Allmän fakta om statistik och säkerhet

  • 94% av svenska folket anser att barn ska ha rätt till kostnadsfri simundervisning
  • 78 procent av svenska folket anser sig kunna simma enligt den nordiska simkunnighetsdefinitionen: 13 procent har svarat nej och 9 procent svarar vet ej. (2014)
  • I hela världen omkommer varje år cirka 300.000 människor genom drunkning. Det innebär att en person omkommer varannan minut, dygnet runt!
  • I Sverige drunknar idag en människa var tredje dag.
  • Drunkning är den vanligaste dödsolyckan bland barn i åldern 1-6 år.
  • Det är sedan 2011 inskrivet i skolans läroplan att för att få godkänt i ämnet idrott och hälsa, ska eleven kunna simma 200 meter, varav 50 på rygg
  • 8,3 procent av eleverna i årskurs 5 är inte simkunniga
  • Svenska Livräddningssällskapet genomför och stöttar över 350 sommarsimskolor varje år
  • Svenska Livräddningssällskapet har bedrivit självskyddskurser, simskolor för vuxna, på uppdrag av MSB sedan 1996