Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Välkommen till vår simskola

Att kunna simma är det första steget för ökad säkerhet i och vid vatten! Men det handlar om mycket mer än att endast lära dig att simma. Vattenkunskap är ett förhållningssätt till vatten för att du ska kunna känna frihet och glädje i livet.

Varför gå i simskola?

Att kunna simma omfattar mer än bara att kunna simma en viss sträcka. Den omfattar också vattenkunskap om de risker som är förknippade med vistelse vid och i vatten och på isar.

Den första kunskap ditt barn får är vattenvana. Vattenvana är att kunna balansera, orientera sig och flyta i vattnet.  Först därefter startar själva simundervisningen. I SLS simskolan får ditt barn all den kunskap i bröstsim, ryggsim och livräddningsövningar det behöver för att du som förälder ska kunna känna dig helt säker när ditt barn är och badar.

Att kunna hjälpa andra

I simskolan lär barnet sig att veta hur man beter sig när man badar, åker båt och när man är på isen. Vi kallar det bad-, båt- och isvett. Att kunna kasta ut en livboj till en nödställd kamrat och veta att man aldrig får hoppa i själv utan att ha något mellan sig och den nödställde. Detta kallar vi förlängda armen. Barnen får lära sig hur man larmar 112 och att alltid använda räddningsväst när de är på bryggan och fiskar krabbor, åker båt, osv. Att vara solsmart är en viktig kunskap som barnen får i simskolan.

Säkerheten först

Om olyckan skulle vara framme och barnet hamnar i vattnet ska det ligga stilla i ihopkrupen ställning, flyta och invänta hjälp. Därför har vi inget klädsim i simskolan.

Ingen längddykning ingår i simskolan i dag. Modern forskning visar att det enbart är farligt att träna längddykning.

Svenska Livräddningssällskapet rekommenderar max 8 elever på en simlärare och är man två simlärare rekommenderar vi max 12 barn.

Kunskapsstegen

I SLS simskola ingår kunskapsbevis för varje nylärd kunskap. Kunskapsstegen börjar med vattenvaneövningar för nybörjarna. Sedan fortsätter stegen uppåt för ökad kunskap i bröstsim, ryggsim och livräddningsövningar så att du som förälder till slut kan känna dig helt säker när ditt barn är och badar.

I skolans årskurs sex ska alla barn enligt läroplanen vara simkunniga och kunna hantera nödsituationer vid vatten (läs mer om SLS och skolan här).

SLS har tagit fram kunskapsbeviset Bronsbojen i samarbete med Skolverket för att alla ska veta vad läroplanens krav betyder.

Välkommen till SLS-simskolan!