Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Välkommen till Västernorrlands Regionsförbund

Om regionsförbundet

Vi har skaffat ett konto på Facebook och länken finns nedan.

VÄLKOMMEN

https://www.facebook.com/pages/Svenska-Livr%C3%A4ddningss%C3%A4llskapet-V%C3%A4sternorrland/1665890253647727?fref=ts

Allmän inriktning

Regionsförbundet skall försöka utveckla kontakterna med länets kommuner och landstinget, för att aktivt kunna delta i deras arbete med skydd mot olyckor och att respektive kommun ska bli en vattensäker kommun enligt SLS kriterier för en vattensäker kommun.

För 2015 eftersträvas en inriktning på simkunnighet, livräddning, säkerhet i anslutning till vatten och isar, samt en översyn av säkerhetsutrustningar inom respektive kommun. Under året kommer regionsförbundet att prioritera simkunnigheten hos skolelever, eftersom statistiken säger att simkunnigheten sjunker. För att få kontroll på hur läget är i Västernorrland, planeras en enkät med åtföljande kontroll av simkunnighet enligt SLS normer. Kontakterna med skolan skall intensifieras genom kontakter med Barn- och skolnämnderna. Utbildning av och fortbildning av simlärare är en viktig verksamhet, som skall vara prioriterad för att kunna fylla målet med simkunnighet i skolorna.

Regionsförbundet skall arbeta för att kommunerna i länet ska sträva efter, att på kommunala badplatser ska­pa förhållanden, för att få status för Blå Flagg genom att samverka med kommunerna. Regionsförbundet skall arbeta för att i samverkan med andra organisationer skapa intressanta utbild­ningssituationer för att öka intresset inom SLS: s intresseområden. Regionsförbundet skall utveckla regionsamarbetet inom region Nord genom kontakter med regionsförbund inom regionen.

 

Kontakt

Svenska Livräddningssällskapet
c/o Lars Osterman
Maratongatan 39
871 51 Härnösand
lasseosterman@telia.com

Ordförande

Kurt Näslund
Tel: 0611-198 33, 070-347 67 62
kurt.naslund@hotmail.se

Press/Media

Lars Osterman
Tel: 0611-181 97, 070-651 54 32
lasseosterman@telia.com

Vice ordf
Patrik Andersson Knut, Timrå kommun kultur & teknik, 861 82 Timrå, 060-16 32 00, 060-58 08 977, 0703-62 88 26 kfpak@timra.se

Sekr, Kons, BLS, ETB, HLR, SÄK
Lars Osterman, Maratongatan 39, 871 51 Härnösand, 0611-181 97, 0706-51 54 32, lasseosterman@telia.com

Kassör
Jonas Andersohn, Ljungstigen 7 871 40 Härnösand, 0611-55 66 56, 070-393 01 78,   jonas.andersohn@harnosand.se

Usim
Lennart Jonsson, Sågarvägen 2, 870 10 Älandsbro, 0611-608 46, 0706-37 30 97,    ljonsson242@gmail.com

SO
Jonas Anderssohn Ljungstigen 7 871 40 Härnösand, 0611-55 66 56, 070-393 01 78.  jonas.andersohn@harnosand.se

TO, Uliv.
Patrik Andersson-Knut, Timrå kommun Kultur & Fritid, 861 82 Timrå, 060-16 32 00, 060-58 08 97, 0703-62 88 22, kfpak@timra.se

Förkortningar Konsulent - kons
Sekreterare - sekr
Utbildningsansvarg simning - Usim
Utbildningsansvarig livräddning - Uliv
Hjärt- och lungräddning kontaktperson - HLR
Simmärkesombud - SO
Barnens Livräddningsskola - BLS
Tävlingsansvarig - TO

AKTIVITETER

Lägg pilen på bilden för att få en bildtext 

Intervju angående drunkningar i länet

http://www.st.nu/vasternorrland/vasternorrland-bryter-monstret-har-drunknar-farre-har-bra-simkunnighet

 

Klicka på länken ovan

 

Utdelning av medalj för rådighet vid räddande av liv.

Carl Fredrik, ”Dykar-Calle” Edgren, från Härnösand, var i simhallen i Härnösand fredagen 22 februari 2016 med dykarföreningen DK Botten, när han upptäcker en man liggande på botten av djupa delen av stora bassängen.  Carl dyker i och hämtar upp mannen. Pojken är medvetslös när han kommer upp till ytan och simhallspersonalen hjälper Carl att få honom upp på land, där han återfår medvetandet. Den unge mannen läggs i stabilt sidoläge i väntan på ambulans, som är på plats efter ca 5-10 minuter. Pojken, som vill vara anonym, låg kvar på sjukhuset över helgen och blev sedan friskförklarad utan men, detta tack vare snabbt ingripande av Carl Fredrik Edgren.

Erfarenheter av det inträffade drogs och det genomfördes utbildning med personalen i simhallen i livräddning och samarbetet med ambulans och räddningstjänst har utvecklades.

Jonas Andersohn

 

 Foto Lars Osterman

På fotot flankeras Carl Fredrik Edgren av Kurt Näslund och Jonas Andersohn

  

Isvaklivräddning i Härnösand

Följ länken nedan för att se och höra intervjun och filmen från islivräddningen

http://www.allehanda.se/angermanland/harnosand/tv-iskallt-bad-i-harnosand

  

 

 

Lars Osterman intervjuas i radio Västernorrland om svaga isar

Klicka på länken nedan. Intervjun börjar 2,37,37 till 2,42,57 in på programmet.

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=3365

 

 

Avtackning av Ronnie Söderlund

 

I samband med årsmötet för Svenska Livräddningssällskapet i Västernorrland den 26 februari, avtackades Ronnie Söderlund från Timrå, för lång och trogen tjänst. Han var under flera år under 80 – 90-talet ledare för landslaget i livräddning och regionsförbundets vice ordförande. Under sina år som lagledare för livräddningslandslaget var han även ledare för livräddarna Timrå och ledde laget till flera SM-tecken. Ronnie var mycket aktiv i regionsförbundet, men under senare år, har den civila karriären tagit sin tid. Ronnie har emellertid hela tiden, som chef för Kultur Fritid i Timrå, stött regionsförbundets verksamhet.

Lars Osterman

 

Babybojens besök den 8 nov 2015 på Himlabadet i Sundsvall

Klicka på länken nedan

http://www.st.nu/medelpad/sundsvall/smabarnshang-i-liten-bassang 

 

Intervju i radio Västernorrland med Lars Osterman angående bad och båtvett. Klicka på länken nedan.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=6211525 

Kloka ord från Lars Osterman i SLS Västernorrland, viktigt att alla testar sin simförmåga varje år så att du är redo att simma i de öppna sjöarna när sommaren kommer

 

 Radiointervju om bad- och båtvett

 

Badmästarträff 2015 i Sollefteå.

Den 4 – 5 juni 2015 samlades badmästare från hela länet till den årliga träffen och denna gång var det Aquarena i Sollefteå och Svenska Livräddningssällskapet i Västernorrland, som var arrangör. Efter samling och rundvandring på badet samlades alla på Hallstaberget där konferensen skulle genomföras. Där fick man en föreläsning om kommunens plan för Aquarena och hur det blev. Niclas Olofsson föreläste om Boomer-tekniken, avseende olika simsätt och därefter hade man ett praktiskt pass i Aquarena. Andra dagen samlades deltagarna för att utbyta erfarenheter beträffande hygien, mobiltelefonanvändning i hallarna, åldersgränser, regler mm.  Lars Osterman berättade om SLS verksamhet och att man via hemsidan kan få all den information man behöver om utbildningar, Eva tar emot bojenvattensäkerhet mm. Därefter berättade Kurt Näslund om regionförbundets verksamheter, med bland annat projekt Norr, som handlar om att engagera regioner, som inte är aktiva i SLS verksamhet. Som avslutning överlämnade Kurt livbojen, som vandrar mellan de hallar som arrangerar träffarna. Innan man skingrades beslöts att simhallen på Alnö, skulle genomföra badmästarträffen 2016.

Text och foto Lars Osterman

 

 

 

 

 Deltagarna

   

Hjärtstartare till Älandsbro

Marika Svanberg och Gunn Norberg får dina hjärtstartareDen 15 maj genomförde Svenska Livräddningssällskapet i Västernorrland Hjärt- Lungräddning (HLR) med PRO i Älandsbro samt personalen på ICA och OK Q8. Tre hjärtstartare hade införskaffats varav en skänkts av Lions. En av startarna sattes upp direkt i Folkets hus och de övriga placeras på ICA och OK Q8. I samband med överlämnandet lärde sig de 20 deltagarna HLR, och hur man använder hjärtstartaren. Deltagarna, fick både teoretisk och praktisk utbildning. Lars Osterman och Kurt Näslund berättade, att den som lär sig HLR kan rädda många liv, eftersom de första minuterna kan vara helt avgörande för hur utgången blir. Varje år drabbas tusentals människor av hjärtstopp och det är viktigt att lära sig hur man ska göra. Deltagarna fick lära sig kompressioner, inblåsningar och stabilt sidoläge för den som är medvetslös mm. Efter övningarna gick Kurt Näslund igenom hjärtstartaren. Innan man får tag på hjärtstartaren måste man starta HLR och hålla på tills hjärtstartaren är uppkopplad. Sedan tar den över och säger till vad som ska göras. MSara Nordlinder startar defibrilleringellan stötarna ska man alltså göra HLR vilket talar för att man inte bara ska lära sig hjärtstartaren. Hjärtstartare finns numer på allt fler platser där många människor samlas, och det finns ett behov av att utbilda sig. Visserligen talar startaren om hur jag ska göra, men det tar längre tid att koppla upp den, om man inte vet hur man ska göra. Kurser på enbart hjärtstartare räcker inte, eftersom den oftast inte är tillgänglig direkt utan måste hämtas.  Efter fika och avslutande frågor gick alla hem förhoppningsvis med nya kunskaper om livräddning.

Lars Osterman

   

Unga livräddare belönas

Den 22 april uppvaktade Svenska Livräddningssällskapet Tindra Jenell, Isak Sundvall och Fabien Thomasson från Långsele skola, för att de räddat en pojke från att drunkna genom ett rådigt ingripande vid Aquarena i Sollefteå. Med på uppvaktningen var också representanter från räddningstjänsten i Sollefteå och Aquarena. Skolklasserna samlades i skolans aula, där de fick en kort orientering om Svenska Livräddningssällskapet av Lars Osterman. Han orienterade om SLS långa verksamhet i Sverige för att få en ökad simkunnighet och en säker miljö i anslutning till vatten och isar. Vikten av att vara uppmärksam och badvakta varandra påpekades också. Är man många som plaskar omkring så är det lätt hänt att något händer. Man får inte förlita sig helt på att personal vid simhallen ska hinna med att observera allt. Från räddningstjänsten inbjöds klasserna till en dag på stationen, där de skulle få en dag med upplevelser som t ex att åka brandbil. Aquarena kunde inte närvara, men genom SLS blev de bägge klasserna inbjudna till en dag i simhallen. Därefter delade Kurt Näslund ut medaljer och diplom för rådighet vid räddande av liv, till Tindra Jenell, Isak Sundvall och Fabien Thomasson. Kurt uttryckte sin uppskattning för den rådighet, som visats och sade att det är viktigt att våga ingripa i nödsituationer. Därför är lärdomarna man får genom Barnens Livräddningskola bra.

Lars Osterman

 Tinda, Fabien och Isak 

 

2014 års badmästarträff på Himlabadet i Sundsvall

Den 4 – 5 juni 2014 samlades badmästare från hela länet till den årliga träffen och denna gång var det Himlabadet i Sundsvall, som var arrangör. Efter samling och registrering gicks programmet igenom och därefter presenterades SLS Västernorrland av Kurt Näslund. Han berättade också om vad som kommer att hända i länet i höst.  Efter lunch föreläste Måns Lööf från SISU Gävleborg, om Barn med speciella behov. Dagen avslutades i relaxen efter middagsbuffé.

Nästa dag började med en presentation av Landstinget i Västernorrlands projekt ”Länge leve Västernorrland” och Himlabadets ”Projekt Aktivera 50-65 år”. SLS och MBS självskyddskurs för vuxna med vattenskräck presenterades. Efter praktiska vattenpass och rapport från HLR 2014, avslutades träffen med erfarenhetsutbyte och utvärdering.

I samband med träffen delade Kurt Näslund ut den boj som ska vandra mellan simhallarna, som genomför en badmästarträff. Kommuner som erhållit bojen är Härnösand 2013 och Sundsvall 2014.

 

Text Lars Osterman

Foto Annika Edin

 

 

 

 

 Medaljutdelning för mod och rådighet vid räddande av liv

 Joakim Johansson Kurt Näslund.Peter Pallander

Den 8 oktober delades medaljer ut för mod och rådighet vid räddande av liv i samband med konferensen ett säkert bad i Sundsvall. Två av livräddarna och de som räddades var inbjudna och den tredje får sin medalj utdelad i Göteborg. Joakim Johansson och Peter Pallander räddade två vuxna och deras två barn från att dras med underströmmarna vid Oxsand utanför Njurunda. Med risk för egna liv simmade de ut för att bogsera in familjerna i de starka strömmarna. Mer finns att läsa under länkarna nedan.

 

http://www.st.nu/medelpad/sundsvall/de-raddades-ur-vattnet

http://www.st.nu/medelpad/sundsvall/raddade-familjen-varnar-nu-andra

 

I samband med utdelningen som startade konferensen ”Ett säkert bad” fick räddare och de räddade med familjer tillfälle att träffas under en lunch. Under ledning av Anders Wernesten från SLS fick deltagare från många kommuner bland annat Umeå en bra genomgång av de lagar och bestämmelser som gäller. De fick även i grupparbete genomföra praktiska riskanalyser i Himlabadet och inventera de platser, som utgör ett riskmoment, och därefter presentera förslag till förbättringar.

 

Text och foto Lars Osterman

  

PRO i Häggdånger lär sig HLR med hjärtstartare.

Deltagarna från PRO HäggdångerSvenska Livräddningssällskapet genomförde en kurs i HLR med hjärtstartare hos PRO i Häggdånger den 19 november. 13 deltagare hade slutit upp och de fick både teoretisk och praktisk utbildning. Lars Osterman och Kurt Näslund berättade, att den som lär sig HLR kan rädda många liv, eftersom de första minuterna kan vara helt avgörande för hur utgången blir. Varje år drabbas tusentals människor av hjärtstopp och det är viktigt att lära sig hur man ska göra. Deltagarna fick lära sig kompressioner, inblåsningsar och stabilt sidoläge för den som är medvetslös mm. Efter Gunnar Bylund gör hjärtstartaren klar för användningövningarna gick Kurt Näslund igenom hjärtstartaren. Innan man får tag på hjärtstartaren måste man starta HLR och hålla på tills hjärtstartaren är uppkopplad. Sedan tar den över och säger till vad som ska göras. Mellan stötarna ska man alltså göra HLR vilket talar för att man inte bara ska lära sig hjärtstartaren. Hjärtstartare finns numer på allt fler platser där många människor samlas, och det finns ett behov av att utbilda sig. Visserligen talar startaren om hur jag ska göra, men det tar längre tid att koppla upp den, om man inte vet hur man ska göra. Kurser på enbart hjärtstartare räcker inte, eftersom den oftast inte är tillgänglig direkt utan måste hämtas.  Efter fika och avslutande frågor gick alla hem förhoppningsvis med nya kunskaper om livräddning.

 Lars Osterman 

 Informationsturne vid Himlabadets 3-årsjubileum 15 juni 2013.

Regionsförbundet i Västernorrland genomförde i samverkan med Himlabadet i Sundsvall en information om flytvästar och säkerhet vid uppträdande vid vatten och i båt.

Tyvärr var vädrets makter emot oss och det var ganska mulet och mycket blåsigt, så många stannade hemma trots att det var gratis att bada vid 3 årsjubiléet. Vi fick ändå besök av många familjer, som tog del av info om flytvästar och de broschyrer som vi hade med oss. Vi hade också kast med livboj vilket lockade till oss många, som ville prova och i samband med det fick information om flytvästar. Påklistringsbara tatueringar blev populära bland barnen.

Materialet som vi fått var bra men problemet var att det var svårt att få med stället för flytvästar, som kräver en ganska rymlig bil. Men det gick att lösa och det kan användas vid ett annat tillfälle.

Kast med livbojVi ska försöka genomföra fler turneringar under sommaren kanske vid någon av våra campingplatser eller bad.

 

 

 

 

 

Lars Osterman 

Isvaklivräddningsövning 2013.

Islivräddning 2013Den 22 mars genomförde SLS sin traditionella islivräddningsövning i samband med badmästarseminariet. Eleverna från räddningsgymnasiet på Sandö, tillsammans med räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen genomförde övningen under ledning av Kurt Näslund och speakern Lars Osterman. Som vanligt hade en stor publik från bland annat skolorna anslutit. Vintern har varit bra med kyla och bra isar och det var 60 cm tjock is i vaken. Lars Osterman informerade om riskerna med vårisar. Nätterna är kalla, men solen kommer att tina upp snön och risken är stor att isen bryter upp snart vid stränderna, där isen är tunnast. Strömmande vatten kommer att smälta isen underifrån, utan att det syns. isvak 2013Efter demonstrationen erbjöds badmästarna och publiken att pröva på och ett tjugotal hörsammade vår inbjudan. Varning för svaga isar har gått ut i radio och tidningar och förhoppningarna är, att vi ska slippa drunkningar på grund av okunskap. Därför genomför vi demonstrationen varje år med inriktning på den yngre generationen.

Lars Osterman 

 

 Badmästarträff i Härnösand 21-22 mars 2013

Mona-Lisa och AndersDen 21 mars 2013 samlades ett 30-tal badmästare från Västernorrland till     ett seminarium angående simundervisning, säkra badhus, barn med behov av särskilt stöd i simundervisningen och för att få information av föreläsare från Svenska Livräddningssällskapet.

Mona-Lisa och Anders Wernesten från SLS berättade om utvecklingen av simundervisningen i Sverige och varför SLS definition av simkunnighet är så viktig, att den accepterats, som krav i skolan. Anders orienterade om SLS utveckling från en organisation som lärde svenskar att simma till en organisation som samarbetar med bl a räddningsverket, skolan och kommuner med flera, för att göra vår tillvaro säker vid vatten och på isar. Med lagen om skydd mot olyckor fick SLS andra möjligheter att påverka kommuner vid deras planläggning av VATTENSÄKERHETEN.

Mona-Lisa berättade om simundervisningens utveckling av simskolan med de grupper, som är svåra att nå idag, delvis beroende på etnisk bakgrund eller att vuxna inte kan simma. SLS driver i samarbete med räddningsverket ett själskyddsprojekt, där simundervisning av vuxna och nysvenskar ingår. Ett diskussionsämne i dag är vilket simsätt som ska vara det första, bröstsim eller crawl.

Barn med behov av särskilt stöd i simundervisningen diskuterades och behovet av hjälp och stöd bl a med information och lärarhjälp vid bassängen efterlystes, eftersom barnen ofta har så olika behov. Simskolan får inte heller ha för många barn då den individuella undervisningen blir lidande.

Efter den första dagen träffades alla i simhallen för samvaro i simhallens relaxavdelning.

DeltagarnaUnder fredagen genomförde SLS sin isvaklivräddning där badmästarna var inbjudna att delta. Många hörsammade inbjudan och hoppade i vaken. Förhoppningsvis ska det kunna bli möjligt att genomföra isövningar på andra orter med hjälp av simhallarna. Efter genomförd isvakövning återgick badmästarna till seminariet där en avslutande diskussion och sammanfattning av seminariet gjordes. Beslöts också att försöka genomföra ett nytt seminarium på Himlabadet i Sundsvall nästa gång.

Lars Osterman

Regionskonsulent Västernorrland

 

 

  

 Nya flytvästdepåer i Kramfors, Sollefteå och Härnösand

Svenska Livräddningssällskapet har skapat flytvästdepåer i Sverige och dessa är lokaliserade till platser i kommunerna, och delges i en sammanställning av flytvästdepåer på SLS hemsida. www.svenskalivraddningssallskapet.se

Sök under Vattenkunskap och därefter på Fakta statistik och flytvästdepå.

Räddningstjänsterna i Härnösand, Kramfors och Sollefteå har organiserats i ett räddningsförbund och i samband med det så omlokaliserades flytvästdepåerna till respektive brandstation, där tillgängligheten blir större under hela året.

Länsförbundet gjorde i juni en resa till flytvästdepåerna för att tillsammans med tidningen Ångermanland titta på de nya depåerna. Det är 3 mycket bra och tillgängliga depåer med bra flytvästar i alla storlekar. Alla depåer i länet kommer också att få isdubbar.

Trygga föräldrar när Daniel och Leonard leker på hala stenarI Härnösand gjorde tidningen Ångermanland ett stort uppslaget reportage om vikten av att använda flytväst i båt och även av små barn, som leker i närheten av vatten. Barn med sin känsliga hud ska inte utsättas för starkt solljus och därför kan en flytväst fylla en dubbel funktion även vid strandkanten. Barn solar inte som vi vuxna och bryr sig inte om flytvästen, utan badar lika gärna med den på. Det är kanske till och med roligt att få extra flytförmåga.

De som tycker att det är dyrt att köpa en flytväst till växande barn kan ju lämpligen hyra den till en billig penning i våra flytvästdepåer.

Både trygghet för föräldrarna och skydd för barnen.

VÄLKOMMEN

 Lars Osterman

 

Simläraträffen i Timrå 12 juni 2012.

Patrik Andersson Knut genomförde på uppdrag av länsförbundet i Västernorrland ett upprop bland simlärarna i länet, där vi kallade till en simlärarträff. 14 simlärare från Sundsvalls och Härnösands simhallar anmälde intresse. Från länsförbundet närvarade Kurt Näslund, Lennart Jonsson och Lars Osterman. På programmet stod bland annat behovet av utbildning vid omhändertagande av barn med behov av särskilt stöd, självskyddskurser, isvaklivräddning och samordnad simutbildning.

Barn med behov av särskilt stöd.

Lennart Jonsson inledde mötet med att presentera SLS syn på behovet av stöd till barn med särskilda behov.

 Diskussionen bsamling för information om barn med särskilda behovlev livlig och det framkom med tydlighet att behovet av utbildning och  samordning med skolan behövdes.  Det framkom att problemen inte bara behöver vara fysiska  eller ha en sjukdomsbakgrund utan även språkliga. Det är ofta så att det saknas hjälp i   simhallen av assistenter eller lärare, som badar tillsammans med barnen. För att råda bot på sådana problem måste samordning mellan skola, simlärare och föräldrar förbättras. Svårigheterna att uppfatta bestämmelser för hygien, säkerhet och allmänt uppträdande i anslutning till simundervisning framkom som ganska problematiska, när inte budskapet kunde tas emot. Ett annat problem är den sekretess som hindrar att simlärarna får information om eventuella problem som inte är synliga.

Beslöts att Länsförbundet skulle undersöka möjligheterna att genomföra en utbildning med en kompetent handläggare i dessa frågor.

 

Isvaklivräddning.

I den fortsatta diskussionen framkom att det fanns behov av att genomföra en islivräddning bland personalen.

Beslöts att i samband med isvaklivräddningen i Härnösand omkring 15 mars 2013, inbjuda simhallspersonalen för att genomföra i isvaklivräddning. I samband med den ska det inbjudas till en uppföljande simlärarträff. Till den träffen ska vi försöka få med de simlärare från norra länet som inte kunde närvara nu. Inbjudan till Karin Brandt och Mona-Lisa Wernesten ska också göras.

Samordad simutbildning.

Under diskussionens gång framkom det att de flesta tyckte att samordning mellan de olika simutbildarna vore en fördel. Ett entydigt utbildningsmaterial med samma synsätt på vilka simsätt som användas vore att föredra.

Självskyddskurser

Patrik Andersson Knut orienterade om hur han genomfört självskyddskurser och vilka bestämmelser som gäller. Intresset verkade stort och var och en ska planera för att i samråd med Patrik genomföra kurser nästa omgång. Patrik ska ta ut bestämmelserna på internet och vidarebefordra dessa.

Övrigt

Det framkom under mötet att de olika simhallarna hade olika sätta att sköta sin verksamhet och få ekonomi på det hela. Beslöts att varje simhall skulle sammanställa sina tips och vidarebefordra dessa till Lars Osterman för att sammanställas. Även allas mailadresser skulle sammanställas av Patrik och därefter skickas ut.

Avslutning

Mötet avslutades med att beslut fattades om att vi ska försöka ha träffar två per år och att nästa träff planeras till isvaklivräddningen i mars 2013.

 

Lars Osterman

 

Avtackning av trotjänare

I samband med styrelsemötet den 9 maj avtackades tre av länsförbundets verkliga trotjänare för lång och trogen tjänst i Svenska Livräddningssällskapet i Västernorrland.

Lennart Nyman har under 25 års tid varit verksam som kassör och islivräddare. Han har även varit simlärare för de värnpliktiga, som inte varit simkunniga, under flera år på 60 – 70 talet. Lennart, som också är hedersmedlem i länsförbundet, önskades välkommen tillbaka för att besöka de olika verksamheter, som vi bedriver.

Anders Parhammar och Sören Wiksell som under c:a 20 varit förbundets revisorer har verkligen stöttat vår verksamhet.

Ordföranden överlämnade blommor och ett presentkort och tackade för de gångna åren.

Lars Osterman

 

Isvakdemonstration i Härnösand.

IsvakSvenska Livräddningssällskapet i Västernorrland genomförde i samarbete med Räddningsgymnasiet på Sandö, räddningstjänsten en demonstration om uppträdande på vårisar i Härnösand den 23 mars 2012.

Även detta år hade vi verkligen tur med vädrets makter. Kraftiga vindar och varmt väder hotade hela övningen men vindriktningen var den rätta och isen drev inte till havs.

Förutsättningarna för en bra förevisning förelåg trots det varma och blåsiga vädret. Vi hade bra is och det var mycket öppet vatten utanför området och det gick att visa på isens svaga punkter. 

Inbjudan hade gått ut till samtliga skolor i Härnösand och ca 200 åskådare stod längs stranden eller satt på bryggan. Inbjudan hade också skickats till lokaltidningen och Radio Västernorrland.

 

Med Lars Osterman som speaker, samt Kurt Näslund och personal från räddningstjänsten, genomfördes övningen med många åskådare från stadens skolor, lekis med flera. Lars Osterman orienterade om att antalet drunknade under 2011 var 95 personer varav två i länet. Många av drunkningarna i norrland sker i samband med skoteråkning.

Ett tiotal ungdomar från räddningsgymnasiet på Sandö demonstrerade hur man skall uppträda på is, och hur man tar sig upp, när
olyckan är framme. Isvakövningen i Härnösand har genom åren utvecklats till en tradition. Under kommande år skall vi försöka, att med ungdomarna från Räddningsgymnasiet på Sandö, genomföra övningar i övriga delar av länet, men det är svårt att passa in detta med skolans schema.

 

                Marcus Öhlén räddas med förlängd arm

Ett stort tack till räddningstjänsten och ungdomarna på räddningsgymnasiet på Sandö och alla, som hjälpt oss att genomföra övningen.

Lars Osterman

Länskonsulent i SLS Västernorrland.

Härnösand är en vattensäker kommun

Vattensäker kommun2011Som ett led i verkställigheten av planen för en vattensäker kommun, har man i Härnösand genomfört en översyn av vattensäkerheten, och med jämna mellanrum placerat kajstegar, livbojar och livräddningsposter längs hela hamnområdet. Översyn ska ske genom att räddningstjänsten gör kontroller och åtgärdar fel.

En vattensäker kommun är en kommun, som har en utarbetad plan, för hur man ska säkra medborgarnas vistelse vid vatten och på isar och att genomföra planen. Kustkommunerna har långa, höga kajer och är i stort behov av stegar för att man överhuvudtaget ska kunna ta sig upp på land. Det är ofta aktiviteter i form av marknader mm längs kajerna och därmed blir det ofta tillbud. Det är glädjande att man i Härnösand tagit fasta på detta och efter ett par tillbud vidtagit åtgärder. Man har satt upp c:a 20 stegar, som är väl synliga. Ingen behöver simma mer är 25 meter för att nå en stege, som är målad med självlysande färg och syns väl.

Tommy Nilsson från Härnösands kommun och Lars Salomonsson från räddningstjänsten i samråd med SLS har utarbetat ett arbetsunderlag och under hösten har detta genomförts till en kostad av c:a 400 000 kr plus arbetskostnader. En trolig satsning, som kommer att spara liv i framtiden. På bilden tar Göran Nordlander och Tommy Nilsson  emot priset. flankerade av Lars Osterman och Kurt Näslund.

När pilotprojektet är klart i Härnösand är det Kramfors och Sollefteås tur att under denna mandatperiod få sina kommuner vattensäkra.

Svenska Livräddningssällskapets kriterier för en vattensäker kommun.

 

 1. Kommunen skall i sitt handlingsprogram enligt LSO tydligt ange vem som har ansvar för vattensäkerhetsfrågor. Detta gäller både skötsel av material och anläggningar, information samt tillsyn enligt LSO 5 kap 1§. Man skall bedriva ett kontinuerligt dokumenterat uppföljningsarbete med inventering och hantering av risker.
 2. Skolan skall tydligt kunna dokumentera att man uppfyller läroplanens mål genom att:

 

  • alla elever senast i slutet av det femte skolåret ha god vattenvana, vara trygg i vatten, kunna simma 200 meter, varav 50 meter på rygg och hantera nödsituationer vid vatten. Dessutom skall eleverna ha grundläggande kunskaper om bad-, båt- och isvett.
  • att alla elever senast i slutet av det niondeskolåret skall kunna hantera nödsituationer i och vid vatten, samt ha kunskaper i livräddande första hjälp. Häri skall även innefattas kunskap om HLR.

 

 1. Kommunen skall ha en tydlig plan för hur man ökar simkunnigheten och höjer säkerhetsmedvetandet hos vuxna. Här skall särskilt beaktas personer med särskilda behov.
 2. All berörd personal på badanläggningar som tillhör kommunen skall ha en adekvat säkerhetsutbildning så att man kan förhindra och avhjälpa olycksfall. Kommunen skall vidare aktivt arbeta för att personal även på badanläggningar som inte tillhör kommunen har motsvarande kompetens.
 3. Kommunen skall aktivt på hemsidor, i simhallar och på andra sätt 
  • dels informera allmänt om vatten- och issäkerhet och vikten av kunskap om detta,
  • dels säsongsanpassat informera om de särskilda risker, som kan finnas i kommunen. 
 4. I kommunen skall finnas minst en säkerhetsdepå för utlåning eller uthyrning av vattensäkerhetsutrustning såsom flytvästar och isdubbar till allmänheten.

 

 

 

  

Lars Osterman

Länskonsulent