Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Välkommen till Skaraborgs Regionförbund

Skaraborgs regionförbund är för närvarande vilande. Kontakta det centrala kansliet eller ett närliggande regionförbund om du har frågor eller önskar information.

Livräddarna Skövde

Skaraborg har en lokalorganisation som heter Livräddarna Skövde, de utför utbildningar och kurser samt har tävlings- och träningsverksamhet.

kontakt: info@livraddarnaskovde.se www.livraddarnaskovde.se 

 

 

Kontakt Riksorganisationen

Svenska Livräddningssällskapet

Johannesfredsvägen 5

168 69 Bromma

Tel 08- 120 102 40