Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Välkommen till S:a Älvsborgs Regionförbund

c/o Mikael Hedberg                                                                          Konsulent

Andra Hedåkersg 5         511 58 Kinna                                         0320-149 90

Mikael.hedberg@boras.se                                                              070-455 73 77

Kassör-Vattensäkerhetutbildningarna, Press

 

Ordförande

Jan-Ivar Johansson                                                                        

Kvibergsgatan 58 A        504 67 Borås                                          033-13 08 07

Janivar.marita@gmail.com                                                             070-741 36 09

En vattensäker kommun och simmärkesombud

 

Sekreterare

Hans Johansson                                                                             

Björkängsgatan 17          504 57 Borås                                          076-888 74 26

Hans3.johansson@boras.se

Simlärarutbildning, Flytvästdepåer

 

Vice ordförande

Christina Holmén

Sonatgatan 14 A             504 71 Borås                                          033-41 28 38

Kicki.holmen@gmail.com                                                               070-2477438

HLR

 

Ledamot

Rickard Daleroth                                                                                                    

Huldregatan 5                  506 42 Borås                                          073-0576438                                                               

rickard.daleroth@gmail.com

Livräddningstävlingar  

 

Förkortningar

Konsulent - kons
Sekreterare - sekr
Utbildningsansvarg simning - Usim
Utbildningsansvarig livräddning - Uliv
Hjärt- och lungräddning kontaktperson - HLR
Ansvarig räddningsmaterial och depåer - RO
Simmärkesombud - SO
Barnens Livräddningsskola - BLS
Tävlingsansvarig - TO
En vattensäker kommun - EVK