Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Välkommen till Örebro Regionförbund

SLS Örebro regionförbund som lokalförening bildades 1971.

Det var framförallt närheten till Hjälmaren som gjorde att man ville öka den allmänna kunskapen om vattensäkerhet i, vid och på sjön.

Barnen har alltid prioriterats så simskolor var länge varit en central del i verksamheten och under stora delar av 1990-talet satsades det på Hjärt- lungräddning vilket resulterade i en stor mängd HLR-utbildade Örebroare genom utbildningar på de flesta gymnasieskolorna.

På senare tid har fokus varit vattensäkerhetskurser där vuxna personer erbjuds fri simundervisning, HLR för både vuxna och barn, samt simlärarutbildningar och badvaktsutbildningar (poollivräddare).

 

Aktuella utbildningar 2017

Se mer information på https://www.facebook.com/SLSOrebro/ 

 

Kontaktuppgifter

Svenska Livräddningssällskapet Örebro

Karlsgatan 28
703 41 Örebro
019-17 55 83
sls@orebro.rf.se
Pg: 213768-5

 

Styrelsen och ansvarsområden för SLS Örebro regionförbund 2017

Ordförande, EVK, Usim Anette Yngvesson Hjort  0703751664 anette.yngvesson@yahoo.se

RO  Nanzy Sehrman  0707201599 nanzy.sehrman@orebro.se

Kassör Magnus Ideqvist  0707202181 magnus@ideqvist.se

Vice Ordf Thomas Ronnesjö 0707527027 t_ronne@hotmail.com

BLS, VSSK Johan Grundström  0703218741 basbert@gmail.com

Uliv, TO Tanja Mäki-Runsas  0735644891 tanja.maki-runsas@live.com

HLR Stephen Saarinen  0703125582 stivie_82z@hotmail.com  

Förkortningar

Sekr - Sekreterare
Usim - Utbildningsansvarig simning
Uliv - Utbildningsansvarig livräddning
HLR - Hjärt- och lungräddning kontaktperson
RO - Ansvarig räddningsmaterial och flytvästdepåer
TO - Tävlingsansvarig
VSSK - Vattensäkerhetskurser