Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Välkommen till Kronobergs Regionförbund

 

Kontakt

c/o Åke Bengtsson
Massavägen 17
285 40 Markaryd
hem 072 - 702 24 43
akbe@hotmail.se

Ordförande

Åke Bengtsson
072 - 702 24 43
Massavägen 17
285 40 Markaryd
hem 0433-718 38
akbe@hotmail.se

Vice ordf
Jenny Jonasson Skinnersböke 2376, 287 93 Strömsnäsbruk, 0476-552 50, 0433-401 02, 0702-29 73 34, jenny.jonasson@almhult.se

HLR och utbildningsansvarig 

Hampus Rasmussen hampus.rasmussen@hotmail.com 073-805 30 20 

Sekr
Linda Lörincz, Elmiersväg 2, 343 32 Älmhult,  070-545 52 54, hem 0476-149 52  linda.lorincz@almhult.se

Kassör
Beatrice Juhlin, Lektorsvägen 9, 352 40 Växjö, 0470-483 77, 0730-84 41 77, beatricejuhlin@gmail.com

BLS och SO
Lena Månsson, Spelmansvägen 20, 341 32 Ljungby,  0731-42 30 03 hem 0372-109 34 lena.mansson@skola.ljungby.se

Press och säkerhet
Stefan Johansson, Ulriksbergspromenaden 26,  352 36 Växjö, 076-174 53 33,  steffe_j@life.se  

Flytvästdepå
Jenny Jonasson Skinnersböke 2376, 287 93 Strömsnäsbruk, 0476-552 50, 0433-401 02, 0702-29 73 34, jenny.jonasson@almhult.se

Tävling
Josefin Palm josefin.palm91@gmail.com 076-85 652 25

Förkortningar

Sekreterare - sekr
Utbildningsansvarig - Usimliv
Hjärt- och lungräddning kontaktperson - HLR
Simmärkesombud - SO
Barnens Livräddningsskola - BLS