Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Välkommen till Jämtlands Regionförbund

 

Kontakt

c/o Nääs
Skålan 181
840 31 Åsarna
070-654 27 88
annette.naas@hotmail.com

Ordförande

Sven Mattsson
Kösta 219
835 93 Alsen
hem 0640-430 65

Sekr, Uliv, TO
Annette Nääs, Skålan 181, 840 31 Åsarna, 0687-162 76, 0687-321 30, 0706-54 27 88, annette.naas@berg.se

Kassör
Gunborg Gissler, S. Permans G 31 A, 831 42 Östersund, 063-10 77 50, 0706-42 51 12, gunborg.gissler@bredband.net

 

Förkortningar

Konsulent - kons
Sekreterare - sekr
Utbildningsansvarg simning - Usim
Utbildningsansvarig livräddning - Uliv
Hjärt- och lungräddning kontaktperson - HLR
Ansvarig räddningsmaterial och depåer - RO
Simmärkesombud - SO
Barnens Livräddningsskola - BLS
Tävlingsansvarig - TO
En vattensäker kommun - EVK