Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Välkommen till Jämtlands Regionförbund

Årsmöte 2015

Lördagen 21 februari klockan 1100 på Kungsgården, Frösön. Stadgeenliga ärenden, medlemmar inbjuds. Efter mötet traktering på Kungsgården

Vid frågor kontakta Sven Mattson

Kontakt

c/o Nääs
Skålan 181
840 31 Åsarna
070-654 27 88
annette.naas@hotmail.com

Ordförande

Sven Mattsson
Kösta 219
835 93 Alsen
hem 0640-430 65

Press

c/o Karl-Erik Stafrén
Backvägen 22
830 60 Föllinge
arb. 0645-104 06, hem 0645-101 35
sls.z.stafren@swipnet.se

Vice ordf, HLR
Anna Hansson, Barktorpet 135, 831 51 Offerdal, 0640-300 59, annah-s@live.se

Sekr, Uliv, TO
Annette Nääs, Skålan 181, 840 31 Åsarna, 0687-162 76, 0687-321 30, 0706-54 27 88, annette.naas@berg.se

Kassör
Gunborg Gissler, S. Permans G 31 A, 831 42 Östersund, 063-10 77 50, 0706-42 51 12, gunborg.gissler@bredband.net

Kons, BLS, Usim, RO, EVK, SÄK
Karl-Erik Stafrén, Backvägen 22, 830 60 Föllinge, 0645-101 35,  0703-30 03 03, sls.z.stafren@swipnet.se

Vice ordf. HLR
Anna Hansson, Barktorpet 135, 830 51 Offerdal, 0640-300 59, 0706-47 45 92, annah-s@live.se

SO
Maritha Johanesson, Hovslagargränd 7, 831 38 Östersund, 063-10 05 24, maritha.j@bredband.net

Förkortningar

Konsulent - kons
Sekreterare - sekr
Utbildningsansvarg simning - Usim
Utbildningsansvarig livräddning - Uliv
Hjärt- och lungräddning kontaktperson - HLR
Ansvarig räddningsmaterial och depåer - RO
Simmärkesombud - SO
Barnens Livräddningsskola - BLS
Tävlingsansvarig - TO
En vattensäker kommun - EVK